Графік оприлюднення експрес-випусків у 2017 році

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2016 |

  Примітка:   - верхнє число – дата оприлюднення;

- інформація в дужках – період, за який підготовлено експрес-випуск.

 

Назва експрес-випуску

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Демографічна та соціальна статистика

Населення та  міграція

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Демографічна ситуація

19

(01-11.

2016)

21

(2016)

 

20

(01.

2017)

19

(01-02.

2017)

19

(01-03.

2017)

19

(01-04.

2017)

19

(01-05.

2017)

18

(01-06.

2017)

19

(01-07.

2017)

19

(01-08.

2017)

20

(01-09.

2017)

19

(01-10.

2017)

Ринок праці

     Зайнятість та безробіття

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Економічна активність населення

 

 

28

(2016)

 

 

27

(Ікв.2017)

 

 

26

півріччя

2017)

 

 

26

(9 місяців

2017)

Оплата  праці  та  соціально-трудові  відносини

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Стан виплати заробітної плати

30

(01.01.

2017)

28

(01.02.

2017)

28

(01.03.

2017)

28

(01.04.

2017)

29

(01.05.

2017)

29

(01.06.

2017)

28

(01.07.

2017)

29

(01.08.

2017)

28

(01.09.

2017)

30

(01.10.

2017)

28

(01.11.

2017)

28

(01.12.

2017)

Кількість і робочий час штатних працівників за видами

економічної діяльності

30

(12.2016)

 

01

(01.2017)

28

(03.2017)

30

(04.2017)

30

(05.2017)

31

(06.2017)

30

(07.2017)

29

(08.2017)

30

(09.2017)

29

(10.2017)

29

(11.2017)

29

(02.2017)

Заробітна плата штатних працівників  

30

(12.2016)

 

01

(01.2017)

28

(03.2017)

30

(04.2017)

30

(05.2017)

31

(06.2017)

30

(07.2017)

29

(08.2017)

30

(09.2017)

29

(10.2017)

29

(11.2017)

29

(02.2017)

Розподіл кількості працівників  за розмірами заробітної плати

 

17

(12.2016)

 

 

18

(03.2017)

 

 

17

(06. 2017)

 

 

17

(09.2017)

 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах і районах

 

 

01

(2016)

 

31

 кв.

2017)

 

 

30

(IІ кв.

2017)

 

 

30

(ІІІ кв. 2017)

 

        Соціальний захист

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Про надання  населенню

субсидій

23

(12.2016)

21

(01.2017)

21

(02.2017)

21

(03.2017)

23

(04.2017)

21

(05.2017)

21

(06.2017)

22

(07.2017)

21

(08.2017)

23

(09.2017)

21

(10.2017)

21

(11.2017)

        Населені пункти та житло

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг  

 

01

(12.2016)

02

(01.2017)

 

03

(03.2017)

 

03

(05.2017)

01

(06.2017)

 

02

(08.2017)

01

(09.2017)

01

(10.2017)

31

(02.2017)

31

(04.2017)

31

(07.2017)

Економічна  статистика

  Національні  рахунки

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту

 

 

 

 

 

 

10

( 2016, попередні

дані )  

 

 

 

 

 

Валовий регіональний продукт 

 

 

 

03

(2015, остаточні

 дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи та витрати населення

23

(2015, остаточні дані)

 

 

 

04

(2016,

попередні дані)

 

 

 

 

 

 

 

Економічна  діяльність

Діяльність  підприємств

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств      

18

(2016, попередні

дані)

26

(І кв.2017)

   

28

(І півріччя

2017)

   

24

(9 місяців

2017)

 

   Послуги

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Діяльність підприємств сфери послуг

 

28

(IV кв.

2016)

 

 

26

(I кв.

2017)

 

 

28

( II кв.

2017)

 

 

27

( III кв. 2017)

 

    Внутрішня торгівля

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС

25

(12.2016)

27

(01.2017 )

27

(02.2017)

25

(03.2017)

25

(04.2017)

27

(05.2017)

25

(06.2017)

28

(07.2017)

26

(08.2017)

25

(09.2017)

27

(10.2017)

26

(11.2017)

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі 

 

 

 

 

15

(2016)

16

(01-03.2017)

 

 

15

(01-06.2017)

 

 

15

(01-09.2017)

Структура роздрібного товарообороту підприємств

 

 

 

 

19

(2016)

16

(01-03.2017)

 

 

15

(01-06.2017)

 

 

15

(01-09.2017)

Мережа

роздрібної

торгівлі   

 

 

 

 

26

(01.01.2017)

 

 

 

 

 

 

 

   Капітальні інвестиції

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Капітальні інвестиції

 

27

(01-12.

2016)

 

 

26

(І кв.

2017)

 

 

29

(І півріччя 2017)

 

 

27

(9 місяців

 2017)

 

Сільське,  лісове та рибне господарство

   Сільське господарство

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподар-

ських культур, плодів та ягід

 

 

 

03

(2016,

остаточні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільсь-когосподарських культур

 

 

27

(2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічні

результати сільсь-когосподарського  виробництва

 

 

 

24

(2016

попередні дані)

 

 

 

 

 

 

 

 

Навколишнє середовище

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Викиди забруднюючих речовин в

атмосферне

повітря від стаціонарних

джерел

забруднення

 

 

29

(2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Використання палива

 

 

 

 

 

19

(2016)

 

 

 

 

 

 

Постачання та використання енергії

 

 

 

 

 

19

(2016)

 

 

 

 

 

 

   Промисловість

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Промислове виробництво

24

(01–12.

2016)

24

(01.2017)

24

(01–02.

2017)

24

(01–03.

2017)

24

(01–04.

2017)

23

(01–05.

2017)

24

(01–06.

2017)

23

(01–07.

2017)

22

(01–08.

2017)

24

(01–09.

2017)

23

(01–10.

2017)

22

(01–11.

2017)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами  діяльності  

05

(01–11. 2016)

03

(0112.

2016)

06

(01.2017)

05

(01–02.

2017)

05

(0103.

2017)

06

(0104.

2017)

05

(01–05.

2017)

04

(0106.

2017)

05

(0107.

2017)

05

(0108. 2017)

06

(0109.

2017)

05

(01-10.

2017)

    Будівництво

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Виконання будівельних робіт

24

(2016)

24

(01.2017)

24

(01-02.

2017

25

(01-03.

2017)

25

(01-04.

2017)

22

(01-05.

2017)

24

(01-06.

2017)

22

(01-07.

2017)

25

(01-08.

2017)

25

(01-09.

2017)

22

(01-10.

2017)

22

(01-11.

2017)

Прийняття в експлуатацію

житла 

 

22

(2016)

 

 

23

(01-03.

2017)

 

 

22

(01-06.

2017)

 

 

22

(01-09.

2017)

 

   Транспорт

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Підсумки роботи транспорту

23

(2016)

21

(01.2017)

21

(01-02.

2017)

21

(01-03.

2017)

23

(01-04.

2017)

21

(01-05.

2017)

21

(01-06.

2017)

22

(01-07.

2017)

21

(01-08.

2017)

23

(01-09.

2017)

21

(01-10.

2017)

21

(01-11.

2017)

  Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Зовнішня торгівля товарами

17

(01-11.

2016)

15

(2016)

20

(01.2017)

18

(01-02.

2017)

16

(01-03.

2017)

15

(01-04.

2017)

17

(01-05.

2017)

15

(01-06.

2017)

15

(01-07.

2017)

18

(01-08.

2017)

15

(01-09.

2017)

18

(01-10.

2017)

Зовнішня торгівля послугами

 

15

(2016)

 

 

16

(І кв.

2017)

 

 

15

(І півріччя

2017)

 

 

15

(9 місяців

2017)

 

Прямі інвестиції

 

 

01

(2016)

 

31

( І кв.

2017)

 

 

30

(І півріччя 2017)

 

 

29

(9 місяців

 2017)

 

  Ціни

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Індекси споживчих цін

10

(12.2016)

09

(01.2017)

10

(02.2017)

10

(03.2017)

11

(04.2017)

09

(05.2017)

10

(06.2017)

09

(07.2017)

11

(08.2017)

10

(09.2017)

09

(10.2017)

11

(11.2017)

 

 

Примітка:     - верхнє число – дата оприлюднення;

- інформація в дужках – період, за який підготовлено експрес-випуск.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 29/12/2017