Отримання інформації з ЄДРПОУ

 

І. Інформаційне обслуговування користувачів даними ЄДРПОУ

 

Відомості щодо суб'єктів ЄДРПОУ надаються користувачам за такими категоріями даних:

- ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

- класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;

- довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;

- реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

 

Відомості з ЄДРПОУ надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;

класифікаторів;

базових та розширених даних з Реєстру.

 

До складу базових даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище та телефон керівника;

дані щодо видів економічної діяльності;

інституційний сектор економіки;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

 

До складу розширених даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище, телефон/факс керівника/голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією;

адреса електронної пошти;

дані щодо всіх видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах;

інституційний сектор економіки;

орган державної реєстрації;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

 

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.

 

Інформація з ЄДРПОУ надається відповідно до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 28.11.2005 № 386 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за №1509/11789 (зі змінами і доповненнями).

Вартість послуг визначається відповідно до вартості користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організації України, затвердженої наказом Держкомстату України від 18.03.1999 №98 та зареєстрованої в Мінюсті України 31.03.1999 за № 200/3493.

 

Вартість надання відомостей у вигляді базових або розширених даних з ЄДРПОУ становить:

протягом одного робочого дня – 28,78 грн;

протягом двох робочих днів – 18,71 грн.

 

Зразок запиту для отримання інформації з ЄДРПОУ

 

ІІ. Визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям

 

Перелік документів, що необхідні для визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям:

- замовлення про визначення класифікаційних даних фізичним особам - підприємцям;

- доручення про підтвердження повноважень представника, що надав замовлення про визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям;

- відомості від державного реєстратора про проведення реєстраційних дій;

- документ, що підтверджує сплату вартості послуг.

 

Вартість видачі довідки про визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям становить :

протягом одного робочого дня – 28,78 грн;

протягом двох робочих днів – 18,71 грн.

 

Зразок замовлення про визначення класифікаційних даних фізичним особам–підприємцям

  

IІІ. Отримання інформації

 

З питань отримання інформації з ЄДРПОУ області звертатися:

 

Управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами і ведення реєстру статистичних одиниць

76018, м.Івано-Франківськ,
вул.Василіянок, 6, кім.713

В.Панченко,  тел. (0342) 53-15-00

                                      (0342) 79-20-91

 

 

 

 

 

 

 

У зв’язку із закриттям  з 1 січня 2020 року відділів статистики у всіх районах та містах області інформацію по суб’єктах ЄДРПОУ районного рівня можна отримати у Головному управлінні статистики в області.   Детальніше

 

Інформація про всіх суб’єктів реєстру на запити користувачів надається Головним управлінням регіональної статистики (01601, м.Київ, вул.Еспланадна 4 – 6, каб. 607, тел. (044) 287-51-44, каб. 613, 613а, 618 тел. (044) 287-60-22, факс – (044) 287-51-44).  

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 14/01/2020