Капітальні інвестиції за видами активів

за січень–грудень 2014 року

 

 

Освоєно (використано)

 капітальних інвестицій

тис.грн.

у % до загального обсягу

Усього

6692573

100,0

інвестиції у матеріальні активи

6675230

99,7

житлові будівлі

2387190

35,7

нежитлові будівлі

2167192

32,4

інженерні споруди

464473

6,9

машини, обладнання та інвентар

1365030

20,4

транспортні засоби

200026

3,0

земля

7549

0,1

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

55319

0,8

інші матеріальні активи

28451

0,4

інвестиції у нематеріальні активи

17343

0,3

з них

 

 

програмне забезпечення та бази даних

7351

0,1

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

5077

0,1

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 26/02/2015