СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

Календар оприлюднення статистичної інформації у 2019 році 

 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція             

 

Національні рахунки   

 

  Комплексна статистика        

    Ринок праці      18.03.2019                     

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів    14.03.2019    

 

    Освіта   22.03.2019 

    Діяльність підприємств  

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля  22.03.2019  

    Доходи та умови життя    20.03.2019  

    Капітальні інвестиції   

    Соціальний захист   

    Населені пункти та житло

    Сільське, лісове та рибне  

     господарство       22.03.2019      

    Правосуддя та злочинність  

     Енергетика    

    Культура   

     Промисловість         

 

     Будівництво     13.03.2019      

 

 

     Транспорт         

 

 

     Туризм    

 

 

     Навколишнє середовище    

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність    

 

 

Ціни    14.03.2019    

 

 

Наука, технології та інновації    

 

   

Інформаційне суспільство