СТАТИСТИЧНА  ІНФОРМАЦІЯ


   

              Календар оприлюднення статистичної інформації у 2019 році 

 

 

Демографічна
та соціальна статистика

Економічна статистика

Багатогалузева
статистична інформація

 

    Населення та міграція       

 

Національні рахунки         

 

  Комплексна статистика                   

    Ринок праці      17.09.2019                       

Економічна діяльність

  Статистика міст і районів       

    Освіта        

    Діяльність підприємств  

 

    Охорона здоров’я   

    Внутрішня торгівля       19.09.2019         

Жінки та чоловіки України    

    Доходи та умови життя   

    Капітальні інвестиції   

(посилання на сайт Держстату)

    Соціальний захист     

    Сільське, лісове та рибне господарство     17.09.2019   

    Населені пункти та житло  

    Енергетика      

    Правосуддя та злочинність  

    Промисловість                            

Культура   

    Будівництво       

 

    Транспорт          

 

    Туризм  

 

    Навколишнє середовище         

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність        

 

 

Ціни          

 

 

Наука, технології та інновації  

 

 

Інформаційне суспільство