1. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності (щоквартальні показники)

  2. Капітальні інвестиції (2002-2011рр.)

  3. Інвестиції в основний капітал (1995-2011рр.)

  4. Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування (2002-2011рр.)

  5. Індекс капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (20112013рр.)

  6. Наявність та стан основних засобів за 2010 рік

  7. Вартість основних засобів (2000-2010рр.)

 

На початок розділу