Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

                       у січні–березні 2020 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального

обсягу

Усього

 

984012

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

86141

8,8

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

к

к

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

Рибне господарство

03

Промисловість

B+C+D+E

265025

26,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

15595

1,6

Переробна промисловість

C

171689

17,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

74860

7,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

2881

0,3

Будівництво

F

363579

36,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

30609

3,1

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

к

к

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

17832

1,8

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

30004

3,0

Наземний і трубопровідний транспорт

49

к

к

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

к

к

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4427

0,5

Тимчасове розміщування

55

4427

0,5

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

Інформація та телекомунікації

J

5214

0,5

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

246

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

4119

0,4

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

849

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

к

к

Операції з нерухомим майном

L

82712

8,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2832

0,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

к

к

Наукові дослідження та розробки

72

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку,

інша професійна, наукова та технічна діяльність,

ветеринарна діяльність

73-75

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

10294

1,0

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

74243

7,5

Освіта

P

2277

0,2

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

26086

2,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

381

0,0

Надання інших видів послуг

S

к

к

_______________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну статистику” щодо конфіденційності  статистичної інформації.

 

 

 

Архів 2019 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2018 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

  

Архів 2017 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2016 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2015 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2014 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2013 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2012 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/05/2020