Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності

                    у січні–грудні 2018 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Освоєно (використано) капітальних інвестицій

тис.грн

у % до

загального

обсягу

Усього

 

8449435

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1251629

14,8

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

1199929

14,2

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

к

к

Рибне господарство

03

к

к

Промисловість

 

2677217

31,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

95236

1,1

Переробна промисловість

C

2031759

24,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

504137

6,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

46085

0,5

Будівництво

F

2098361

24,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

159395

1,9

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

34489

0,4

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

103209

1,2

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

21697

0,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

349408

4,1

Наземний і трубопровідний транспорт

49

209945

2,5

Водний транспорт

50

Авіаційний транспорт

51

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

139463

1,6

Поштова та кур'єрська діяльність

53

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

10645

0,1

Тимчасове розміщування

55

10593

0,1

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

52

0,0

Інформація та телекомунікації

J

16185

0,2

Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

JA

3233

0,0

Телекомунікації (електрозв'язок)

JB

9504

0,1

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

JC

3458

0,1

Фінансова та страхова діяльність

K

327

0,0

Операції з нерухомим майном

L

100716

1,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

22343

0,3

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

MA

13556

0,2

Наукові дослідження та розробки

MB

7948

0,1

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку,

інша професійна, наукова та технічна діяльність,

ветеринарна діяльність

MC

839

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

N

38538

0,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

1535155

18,2

Освіта

P

47107

0,6

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

117707

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4766

0,1

Надання інших видів послуг

S

19936

0,2

________________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну статистику” щодо конфіденційності  статистичної інформації.

 

 

Архів 2018 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

  

Архів 2017 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2016 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2015 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2014 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2013 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

Архів 2012 року

січень-березень січень-червень січень-вересень рік

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/02/2019