Капітальні інвестиції за видами активів

 

  2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

тис.грн

Усього

4378716

4256221

5166935

4797231

6837474

9609271

7947642

9707832

9393710

інвестиції в матеріальні активи

4355360

4226739

5143723

4781403

6821507

9581106

7900924

9647077

9221431

житлові будівлі

1380826

1150711 

1489845

1678483

2418766

2511027

2124207

2342493

2121411

нежитлові будівлі

1406063

1669798

1945730

1505314

2161471

2835226

2178427

1592906

1575110

інженерні споруди

589997

403737

463754

452574

508153

785418

1059741

1205507

1530194

машини, обладнання та інвентар

700877

789009

859659

857032

1394446

2241610

1672297

3273168

2694047

транспортні засоби

224952

161349

288908

217326

242728

1053877

595080

964117

1002805

земля

10997

5738

54727

7539

9882

37067

95116

35951

42620

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

14728

16794

8815

23064

54086

33899

42077

38170

22349

інші матеріальні активи

26920

29603

32285

40071

31975

82982

133979

194765

232895

інвестиції в нематеріальні активи

23356

29482

23212

15828

15967

28165

46718

60755

172279

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програмне забезпечення та бази даних

5733

8606

8004

6839

7111

5872

13664

10547

25039

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

6202

652

2344

3774

5088

 2505

9214

6201

8674

 

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 14/05/2019