Індекси промислової продукції за видами діяльності

                                               за 2019 рік

 

(відсотків) 

 

Код за КВЕД-2010

Грудень 2019р.

до листопада

2019р.

Грудень 2019р.

до

грудня

2018р.

2019р.

до

2018р.

Промисловість

B+C+D

97,9

89,8

95,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

96,7

100,4

98,5

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

104,9

102,1

102,1

Переробна промисловість

С

89,9

98,8

95,6

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

97,4

98,7

85,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

88,9

73,7

72,0

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

89,9

87,6

84,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,0

144,3

116,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

81,9

113,9

102,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

87,0

49,8

76,5

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

79,0

93,6

97,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,2

69,5

87,7

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

А р х і в по місяцях 2019 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

А р х і в по місяцях 2018 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

А р х і в по місяцях 2017 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

А р х і в по місяцях 2016 року:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  28/01/2020