Для респондентів

 

Кабінет

респондента

Оголошення

Сервіс

"Електронна

звітність"

Сервіс

для визначенням кодів

за КВЕД

Сервіс

"Пошук за кодом

ЄДРПОУ"

Інтернет-наради

з респондентами

державних статистичних спостережень

Сервіс

"Консультативна

  підтримка"

 

Повідомлення щодо реєстрації в центрі збору фінансової звітності та подання фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA МСФЗ XBRL, за 2020 рік

 

 

Оголошення. Звертаємо увагу, що подання респондентами фінансової звітності за 2020 рік в електронному вигляді має здійснюватися на бланках форм, затверджених відповідними наказами Міністерства фінансів України, ураховуючи наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2020 № 588 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку"

 

 

1. Бланки форм державних статистичних спостережень

У разі потреби можна роздрукувати та використати для подання звітності органам державної статистики бланки форм державних статистичних спостережень, які представлено у розділі:

Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік

Архів альбомів форм

 

2. Перелік форм державних статистичних спостережень

Представлено у розділі:

Загальний табель (переліку) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік

  

3. Терміни подання форм статистичної та фінансової звітності

Представлено у розділі:

Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2021 році

Статистичний календар на поточний місяць

 

4. Загальні вимоги до складання форм державних статистичних спостережень:

статистичні та фінансові звіти повинні складатися на бланках, що діють на момент подання звітності, затвердженої: статистична - наказами Державної служби статистики України;

фінансова - наказами Міністерства фінансів України та подаватися в терміни, вказані на бланках;

звіт повинен складатися за передбачений звітний період;

звіт повинен бути заповнений у відповідності до інструкцій та роз’яснень до форм державних статистичних спостережень, Положень(стандартів) бухгалтерського обліку;

звіт повинен містити усі реквізити: назва підприємства, код ЄДРПОУ, адреса, номер телефону виконавця, факс, адреса електронної пошти, а також підпис відповідальних посадових осіб;

звіт повинен бути заповнений чітко та розбірливо, без підчисток та помарок;

показники, що не заповнюються через відсутність інформації, мають бути прокреслені.

 

5. Способи подання форм статистичної та фінансової звітності

Респонденти можуть вибрати найбільш прийнятний для себе спосіб подання звітності:

у формі електронного звіту       Детальніше...

електронною поштою або факсом (з подальшим підтвердженням на паперових носіях) на адресу Головного управління статистики або його відокремленого підрозділу (звертаємо увагу, що у цьому разі датою подання звітності є дата отримання оригіналів звітів органами державної статистики);

безпосередньо при відвідуванні Головного управління статистики         Детальніше...  

 

6. Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік        Детальніше...  

змінено термін/періодичність подання форм державних статистичних спостережень;

відмінено форми державних статистичних спостережень;

запроваджено форми державних статистичних спостережень;

зміни у проведенні періодичних форм  державних статистичних спостережень.

 

7.  Результати визначення основного виду економічної діяльності підприємств

Держстатом України проведено визначення основного виду економічної діяльності (ОВД) кожного підприємства, з числа  тих, що подали до органів державної статистики статистичну звітність за формою № 1-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства" за 2017 рік. Розрахунок основного виду економічної діяльності виконаний автоматизовано за допомогою спеціального програмного модуля. Визначення основного виду економічної діяльності ґрунтується на принципах Методологічних основ та пояснень до позицій Класифікації видів економічної діяльності, затверджених наказом Держкомстату України від 23.12.2011 № 396        Детальніше...  

 

8. Отримання довідкової інформації

 щодо подання статистичної звітності    Детальніше...  

щодо подання електронної звітності     Детальніше...  

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  06/05/2021