Капітальні інвестиції за джерелами фінансування за 2007 рік

 

Освоєно (використано)

капітальні інвестиції

у т.ч. інвестиції в  основний капітал

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

у фактичних цінах, тис.грн.

у % до загального обсягу

Всього

4804366

100,0

4006264

100,0

у т.ч. за рахунок

 

 

 

 

коштів державного бюджету

246688

5,1

131573

3,3

коштів місцевих бюджетів

239966

5,0

179298

4,5

власних коштів підприємств та організацій

2448597

51,0

1989990

49,7

коштів іноземних інвесторів

384994

8,0

304149

7,6

коштів інвестиційних фондів

12472

0,3

12468

0,3

коштів населення на будівництво власних квартир

152083

3,2

152083

3,8

коштів населення на індивідуальне житлове будівництво

407780

8,5

407780

10,2

кредитів банків та інших позик

635046

13,2

554418

13,8

інших джерел фінансування

276740

5,7

274505

6,8