Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за січень 2008 року1

 

Код і назва товарів

згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

січня 2007р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня 2007р.

у % до загального обсягу

Всього

75912,83

105,45

100,00

59547,56

115,81

100,00

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

137,30

123,35

0,23

01 живi тварини

137,30

123,35

0,23

II. Продукти рослинного походження

244,27

123,31

 0,32

40,69

120,50

0,06

07 овочi, коренеплоди

55,46

853,38

0,07

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

8,63

80,35

0,01

10  зернові  культури

10,51

0,01

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

31,28

 0,04

12 насiння і плоди олійних рослин

147,01

77,35

0,19

32,07

147,01

0,05

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

753,58

390,19

0,99

IV. Готові харчові продукти

297,27

23,83

0,39

495,74

81,96

 0,83

17 цукор і кондвироби з цукру

81,45

7,61

0,11

126,54

33,05

 0,21

18 какао та продукти з нього

124,30

70,21

0,16

10,69

0,02

20 продукти переробки овочів, плодiв

31,67

0,04

37,72

103,13

0,06

21 різнi харчовi продукти

29,51

39106,93

0,04

71,43

51,51

0,12

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

30,34

0,04

249,35

532,84

0,42

V. Мiнеральнi продукти

5587,41

38,06

7,37

31513,86

104,91

52,92

25 сіль, сірка, штукатурні матеріали, цемент

1833,49

201,38

2,42

830,20

57,25

1,39

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

3753,91

27,26

4,95

30683,67

107,33

51,53

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

33455,57

111,81

44,07

14807,87

181,40

24,87

28 продукти неорганiчної хiмiї

1241,84

162,61

1,64

1193,95

94,92

2,01

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

31537,18

109,64

41,54

12572,00

240,49

21,11

30 фармацевтична продукція

42,81

117,21

0,06

0,34

 0,00

32 екстракти дубильнi, барвники

462,46

57,44

0,78

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

10,09

673,56

0,02

34 мило, мийнi засоби

 50,27

24,40

0,07

98,17

81,58

0,16

35 бiлковi речовини

380,60

1091,58

0,50

66,66

51,54

0,11

38 іншi продукти хімічної промисловості

 202,87

179,90

0,27

404,20

65,03

0,68

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

14749,72

111,21

19,43

2740,04

80,78

4,60

39 полімерні матеріа­ли, пластмаси

14695,96

111,41

19,36

2386,62

78,13

4,01

40 каучук, гума

53,76

74,70

0,07

353,41

104,78

0,59

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

8401,44

286,76

11,07

608,50

156,85

1,02

41 шкури та шкіра необроблені

7966,04

307,30

10,49

40,57

609,09

0,07

42 вироби із шкiри

28,22

205,94

0,04

18,47

0,03

43 хутряна сировина

407,18

125,73

0,54

548,46

143,84

0,92

IX. Деревина і вироби з деревини

4071,29

115,67

5,36

89,66

260,84

0,15

44 деревина і вироби з деревини

4071,29

115,67

5,36

89,66

260,84

0,15

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

1790,38

147,71

2,36

2040,31

102,34

3,43

48 папiр та картон

1790,38

149,36

2,36

1997,63

100,25

3,35

49 друкована продукція

42,68

3881,06

0,07

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

2959,77

107,22

3,90

2034,48

89,56

3,42

51 вовна

43,96

110,49

0,07

52 бавовна (тканини)

219,93

94,50

0,37

53 іншi рослиннi волокна

33,26

237,63

0,06

54 нитки синтетичні або штучні

1,21

1259,98

0,00

592,84

315,44

1,00

55 хiмiчнi штапельнi волокна

 397,41

60,68

0,67

56 вата

 31,35

16,99

0,05

57 килими

1452,84

100,08

1,91

 19,72

0,03

58 спецiальнi тканини

228,47

89,74

0,38

59 текстильнi матерiали

15,75

222,14

0,02

55,89

46,32

0,09

60 трикотажні полотна

5,16

18,60

0,01

61 одяг трикотажний

110,58

2441,54

0,19

62 одяг текстильний

993,16

96,68

1,31

229,24

6883,33

0,38

63 іншi готовi текстильні вироби

496,81

187,82

0,65

66,66

12,19

0,11

XII. Взуття, головні убори, парасольки

44,27

0,06

148,46

0,25

64 взуття

145,33

0,24

65 головні убори

44,27

 0,06

2,85

0,00

66 парасольки

0,03

 0,00

67 оброблені перо та пух

0,25

 0,00

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

1010,31

113,34

1,33

420,60

158,68

0,71

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

848,14

96,56

1,12

131,57

477,29

0,22

69 керамiчнi вироби

8,78

0,01

90,14

214,76

0,15

70 скло та вироби зі скла

153,39

1179,49

0,20

198,89

101,73

0,33

XІV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

2,88

 0,00

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1172,77

196,02

1,54

961,70

93,34

1,62

72 чорнi метали

498,47

70,40

0,84

73 вироби з чорних металiв

1092,66

195,50

1,44

281,04

159,93

0,47

74 мiдь i вироби з міді

40,32

2187,02

0,07

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

78,08

1429,66

0,13

82 інструменти, ножовi вироби

 0,29

1,82

0,00

17,89

17,68

0,03

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

79,81

341,39

0,11

45,90

120,52

0,08

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

1209,79

541,69

1,59

2291,05

92,36

3,85

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

709,45

317,66

0,93

1633,03

69,56

2,74

85 електричнi машини і статкування

500,34

0,66

658,03

494,66

1,11

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

961,02

410,29

1,61

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

961,02

410,29

1,61

XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

51,48

131,40

0,07

122,22

53,84

0,21

90 прилади і апарати

50,85

132,24

0,07

122,22

53,84

0,21

92 музичні інструменти

0,63

86,90

 0,00

XX. Рiзнi товари і вироби

113,53

213,01

0,15

131,19

86,24

0,22

94 меблi

53,54

239,18

0,07

77,59

108,65

0,13

95 іграшки, iгри

59,99

194,07

0,08

96 рiзнi готовi вироби

53,60

66,40

0,09

 

1 Інформація наведена за даними Держмитслужби, звітів підприємств та організацій; з урахуванням обсягів товарів, що придбані в іноземних портах для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів