Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за січень-жовтень 2008 року1

 

Код і назва товарів згідно з  КТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до 

січня–жовтня  2007р.

у % до

загального обсягу

тис.дол.

США

у % до 

січня–жовтня  2007р.

у % до

загального обсягу

 

Всього

665082,72

80,00

100,00

719229,63

115,11

100,00

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

 4557,58

 28,85

 0,69

 13125,80

 971,56

 1,82

01 живi тварини

 5047,34

 386,03

 0,70

02 м`ясо та харчовi субпродукти

 2680,81

 20,15

 0,40

 7874,21

 18101,63

 1,09

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

 1743,45

 70,29

 0,26

 204,26

 0,03

05 інші продукти тваринного походження

 133,32

 1326,57

 0,02

 

II. Продукти рослинного походження

 9324,79

 211,51

 1,40

 1429,78

 424,95

 0,20

06 живі рослини та продукти квітництва

 62,32

 749,55

 0,01

07 овочi, коренеплоди

 257,33

 97,19

 0,04

 0,02

 2,69

 0,00

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

 1636,81

 106,06

 0,25

 575,31

 656,39

 0,08

09 кава, чай, прянощі

 26,37

 12790,25

 0,00

 0,55

 14,90

 0,00

10  зернові  культури

 2455,24

 12297,46

 0,37

 513,22

 0,07

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

 1138,62

 824,81

 0,17

 0,88

 0,00

12 насiння і плоди олійних рослин

 3774,22

 155,34

 0,57

 277,48

 142,20

 0,04

13 камеді, смоли

 36,20

 327,88

 0,01

  

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

 3547,69

 107,80

 0,53

 343,46

 158,61

 0,05

 

IV. Готові харчові продукти

 11953,79

 124,35

 1,80

 12591,00

 288,54

 1,75

16 продукти з м’яса та риби

 30,18

 2965,64

 0,00

 893,91

 107,64

 0,12

17 цукор і кондвироби з цукру

 6495,47

 119,65

 0,98

 2849,37

 236,20

 0,40

18 какао та продукти з нього

 1824,25

 92,64

 0,27

 4390,22

 0,61

 

19 продукти із зернових культур

 2,32

 0,50

 0,00

 0,97

 0,00

20 продукти переробки овочів, плодiв

 443,20

 72,32

 0,07

 529,57

 188,94

 0,07

21 різнi харчовi продукти

 1542,83

 727,94

 0,23

 2072,64

 222,76

 0,29

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

 32,39

 73,58

 0,00

 2,31

 0,00

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

 1583,15

 180,35

 0,24

 1852,00

 165,92

 0,26

 

V. Мiнеральнi продукти

 65294,08

 50,33

 9,82

187195,16

 63,30

 26,03

25 сіль, сірка,  штукатурні матеріали, цемент

 17915,83

 148,95

 2,69

 7249,28

 94,17

 1,01

26 руди, шлаки та зола

 108,08

 53,98

 0,02

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

 47270,16

 40,23

 7,11

 179945,88

 62,47

 25,02

 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

 175629,03

 55,25

 26,41

 133251,63

 161,10

 18,53

28 продукти неорганiчної хiмiї

 8107,43

 82,21

 1,22

 8515,69

 72,00

 1,18

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

 159396,03

 52,49

 23,97

 102522,64

 208,27

 14,25

30 фармацевтична продукція

 587,24

 99,72

 0,09

 74,52

 47,09

 0,01

31 добрива

 366,65

 65,35

 0,05

32 екстракти дубильнi, барвники

 155,14

 66,41

 0,02

 9727,24

 93,93

 1,35

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

 1959,36

 1465,22

 0,27

34 мило, мийнi засоби

 310,52

 28,17

 0,05

 1581,03

 96,40

 0,22

35 бiлковi речовини

 4137,38

 1352,15

 0,62

 1145,47

 127,33

 0,16

36 порох і вибуховi речовини

 141,06

 165,17

 0,02

37 фото- або кінематографічні товари

 5,49

 142,71

 0,00

38 іншi продукти хімічної промисловості

 2935,30

 138,56

 0,44

 7212,47

 92,17

 1,00

 

VII. Полімерні матеріа­ли, пластмаси та каучук

 102515,72

 74,92

 15,41

 81140,83

 210,44

 11,28

39 полімерні матеріали, пластмаси

 101656,78

 74,80

 15,28

 75883,20

 216,98

 10,55

40 каучук, гума

 858,94

 93,28

 0,13

 5257,63

 146,68

 0,73

 

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

 116992,62

 157,33

 17,59

 6787,71

 112,63

 0,94

41 шкури та шкіра необроблені

 110302,28

 159,01

 16,58

 278,20

 73,04

 0,04

42 вироби із шкiри

 494,56

 153,65

 0,07

 549,30

 134,59

 0,08

43 хутряна сировина

 6195,78

 132,64

 0,93

 5960,21

 113,80

 0,83

 

IX. Деревина і вироби з деревини

 46286,70

 97,84

 6,96

 950,14

 47,13

 0,13

44 деревина і вироби з деревини

 46286,70

 97,84

 6,96

 923,64

 46,64

 0,13

45 пробка та вироби з неї

 25,94

 77,46

 0,00

46 вироби із соломи

 0,56

 23,06

 0,00

 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

 28752,15

 135,48

 4,32

 64308,56

 116,90

 8,94

47 маса з деревини

 861,43

 94,69

 0,12

48 папiр та картон

 28711,11

 135,46

 4,32

63032,40

 116,69

 8,76

49 друкована продукція

 41,04

 154,18

 0,01

 414,73

 475,43

 0,06

 

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

 39328,15

 112,85

 5,91

 40371,57

 98,89

 5,61

51 вовна

 1434,77

 143,95

 0,20

52 бавовна (тканини)

 3346,16

 117,22

 0,47

53 іншi рослиннi волокна

 159,36

 1138,55

 0,02

54 нитки синтетичні або штучні

 19,06

 69,43

 0,00

 6656,51

 76,96

 0,93

55 хiмiчнi штапельнi волокна

 5812,57

 70,11

 0,81

56 вата

 1383,86

 53,73

 0,19

57 килими

 19515,06

 106,44

 2,93

 575,40

 303,84

 0,08

58 спецiальнi тканини

 0,24

 0,00

 4229,57

 114,75

 0,59

59 текстильнi матерiали

 97,97

 1361,83

 0,01

 1205,66

 103,92

 0,17

60 трикотажні полотна

 218,44

 69,89

 0,03

61 одяг трикотажний

 2929,09

 311,78

 0,41

62 одяг текстильний

 14226,55

 113,50

 2,14

 5918,73

 178,59

 0,82

63 іншi готовi текстильні вироби

 5469,28

 144,71

 0,82

 6501,46

 82,91

 0,90

  

XII. Взуття, головні убори, парасольки

 120,41

 52,90

 0,02

 5571,79

 281,53

 0,77

64 взуття

 5419,44

 285,30

 0,75

65 головні убори

 120,41

 72,02

 0,02

 139,60

 413,17

 0,02

66 парасольки

 9,19

 20,58

 0,00

67 оброблені перо та пух

 3,56

 317,23

 0,00

 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

 20053,89

 116,87

 3,02

 8035,13

 179,84

 1,12

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

 18330,74

 115,07

 2,76

 1369,25

 152,94

 0,19

69 керамiчнi вироби

 333,49

 208,69

 0,05

 2119,89

 155,29

 0,29

70 скло та вироби зі скла

 1389,66

 129,93

 0,21

 4545,98

 205,93

 0,63

 

XІV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

 60,41

 720,94

 0,01

 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

 12327,32

 132,08

 1,85

 29381,38

 174,40

 4,09

72 чорнi метали

 0,07

 1,71

 0,00

 11802,84

 115,26

 1,64

73 вироби з чорних металiв

 10992,94

 129,15

 1,65

 12962,69

 328,99

 1,80

74 мiдь i вироби з міді

 40,94

 143,89

 0,01

 1129,09

 130,28

 0,16

75 нікель  і  вироби  з  нікелю

 35,32

 74,06

 0,00

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

 1765,16

 621,53

 0,25

79 цинк  і  вироби  із  цинку

 22,31

 555,34

 0,00

81 інші недорогоцінні метали

 0,77

 0,00

82 інструменти, ножовi вироби

 124,30

 100,55

 0,02

 578,63

 63,64

 0,08

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

 1169,07

 175,71

 0,18

 1084,57

 196,45

 0,15

 

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

 25700,49

 385,85

 3,86

 68636,33

 121,64

 9,54

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

 17526,86

 380,88

 2,64

 53438,54

 105,11

 7,43

85 електричнi машини і устаткування

 8173,63

 396,97

 1,23

 15197,79

 272,30

 2,11

 

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

 125,21

 132,81

 0,02

 55848,53

 508,77

 7,77

86 залізничні  або  трамвайні  локомотиви,  шляхове  обладнання

 67,37

 186,38

 0,01

 23,96

 139,02

 0,00

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

 52,28

 903,09

 0,01

 55598,33

 507,29

 7,73

88 аеронавігаційні або космічні апарати

 5,57

 53,77

 0,00

89 плавучі засоби морські або річкові

 226,24

 0,03

 

XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

 516,74

 77,50

 0,08

 3692,86

 90,99

 0,51

90 прилади і апарати

 505,36

 76,99

 0,08

 3672,13

 90,72

 0,51

91 годинники

 18,02

 182,35

 0,00

92 музичні інструменти

 11,37

 112,74

 0,00

 2,71

 271,84

 0,00

 

XX. Рiзнi товари і вироби

 2003,03

 108,89

 0,30

 4633,84

 214,67

 0,64

94 меблi

 1199,21

 95,50

 0,18

 3373,19

 338,19

 0,47

95 іграшки, iгри

 803,13

 137,57

 0,12

 159,81

 166,53

 0,02

96 рiзнi готовi вироби

 0,69

 0,00

 1100,84

 103,35

 0,15

 

 

 

 

 

 

 

XXI. 97 Вироби мистецтва  

 0,41

 24,67

 0,00

 1,74

 0,00

 

Товари, придбані в портах    

 52,93

 149,65

 0,01

 1871,98

 248,34

 0,26

 

1 Інформація наведена за даними Держмитслужби, звітів підприємств та організацій; з урахуванням обсягів товарів, що придбані в іноземних портах для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів.