Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

                                                          за 2008 рік

 (тис.грн.)

 

Результат від

операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

–792426,1

2228508,9

–3,6

у тому числі 

сільське господарство,

мисливство, лісове господарство

28993,9

934114,5

3,1

  промисловість

–790936,4

12927622,4

–6,1

  будівництво

92568,0

2693779,5

3,4

торгівля; ремонт автомобілів,      побутових виробів та предметів особистого вжитку

168883,8

2420941,2

7,0

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

22698,0

109628,9

20,7

оптова торгівля і посередництво  в оптовій торгівлі

182282,0

2016719,4

9,0

роздрібна торгівля; ремонт       побутових виробів та предметів     особистого вжитку

–36096,2

294592,9

–12,3

діяльність готелів та ресторанів

–3415,5

89100,1

–3,8

діяльність транспорту та зв'язку

–27798,4

989094,3

–2,8

фінансова діяльність

231108,9

307546,6

75,1

операції з нерухомим майном,    оренда, інжиніринг та надання   послуг підприємцям

–492374,6

1741554,2

–28,3

освіта

481,7

11238,5

4,3

охорона здоров’я та надання        соціальної допомоги

1917,0

39507,4

4,9

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–2776,0

80005,4

–3,5

 

1 Дані наведено без банків та бюджетних установ.  Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.