Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами регіону за січень 2009 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до

 січня 2008р.

тис.дол.

США

у % до

січня 2008р.

 

Усього

11555,5

15,2

10242,2

16,9

1313,3

 

Країни  СНД

3557,7

37,4

1405,8

3,2

2151,9

Азербайджан

171,0

99,2

171,0

Бiлорусь

189,0

16,2

436,2

197,5

247,2

Вірменія

67,0

57,7

9,3

Грузiя

54,0

28,1

54,0

Казахстан

86,8

66,5

86,8

Молдова

1037,0

101,0

1037,0

Росiйська Федерацiя

1838,3

27,5

911,9

2,1

926,4

Туркменiстан

66,0

51,9

66,0

Узбекистан

48,6

162,2

48,6

 

Інші  країни світу

7997,8

12,0

8836,4

52,8

838,6

 

    Європа  

7685,9

12,8

7409,6

50,6

276,3

Австрiя

138,1

76,7

852,0

380,8

713,9

Албанія

13,4

13,4

Бельґiя

142,6

57,4

343,7

126,3

201,1

Болгарiя

34,4

5,9

0,1

3,8

34,3

Данiя

217,7

63,9

135,5

53,8

82,2

Естонiя

471,2

8,4

471,2

Iспанiя

123,6

56,4

128,5

856,9

4,9

Iталiя

1772,2

22,5

621,7

26,6

1150,5

Литва

15,5

2,3

57,8

229,7

42,3

Люксембург

4,4

4,4

Нiдерланди

43,6

14,5

42,6

21,7

1,0

Нiмеччина

1577,1

59,7

1767,0

47,5

189,9

Норвеґія

1,3

2,9

1,3

Польща

678,2

5,8

1474,1

41,7

795,9

Португалія

14,7

14,7

Румунiя

442,3

3,7

66,3

10,0

376,0

Сербія

67,9

17,1

206,1

42,9

138,2

Словаччина

385,3

6,6

121,6

31,3

263,7

Словенія

20,9

106,8

20,9

Сполучене Королiвство

230,0

319,5

230,0

Угорщина

361,7

3,9

550,0

79,3

188,3

Фiнляндiя

21,3

8,8

21,3

Францiя

307,5

79,6

143,2

57,4

164,3

 

Хорватiя

4,4

40,1

4,4

Чеська Республiка

486,8

71,5

552,7

80,7

65,9

Швейцарiя

7,8

36,9

54,7

29,1

Швецiя

373,6

114,0

38,1

10,4

335,5

 

  Азія     

302,9

4,9

1247,4

82,6

944,5

Банґладеш

114,5

114,5

В’єтнам

90,3

90,3

Індія

1,7

1,7

Китай

1170,2

212,6

1170,2

Корея, Республiка

1,7

37,7

1,7

Ліван

46,8

46,8

Пакистан

0,6

0,6

Саудівська Аравія

8,2

8,2

Сінгапур

0,2

0,2

Тайвань, провінція Китаю

15,9

160,5

15,9

Туреччина

51,3

0,8

48,7

5,5

2,6

Японія

0,2

3,6

0,2

 

   Америка

9,1

6,2

179,4

31,5

170,3

Сполученi Штати Америки

9,1

11,3

179,4

41,7

170,3