Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за січень 2009 року

 

Код і назва товарів згідно з  КТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до січня 2008р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до січня 2008р.

у % до загального обсягу

 

Усього

11555,5

15,2

100,0

10242,2

16,9

100,0

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

24,3

0,2

730,9

532,4

7,1

01 живi тварини

301,4

219,5

2,9

02 м`ясо та харчовi субпродукти

429,5

4,2

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

24,3

0,2

 

II. Продукти рослинного походження

523,6

214,4

4,5

70,6

173,5

0,7

07 овочi, коренеплоди

50,0

90,2

0,4

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

84,9

0,7

67,9

787,0

0,7

09 кава, чай, прянощі

0,1

0,0

10  зернові  культури

251,6

2392,6

2,2

0,1

0,0

11 продукція борошно­мельно-круп’яної промисловості

16,5

52,7

0,1

2,5

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

120,7

82,1

1,0

 

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

285,7

37,9

2,5

 

IV. Готові харчові продукти

113,5

38,2

1,0

348,9

70,4

3,4

16 продукти з м’яса та риби

184,9

1,8

17 цукор і кондвироби з цукру

0,3

0,2

0,0

18 какао та продукти з нього

54,0

43,5

0,5

0,2

2,1

0,0

19 продукти із зернових культур

0,1

0,0

20 продукти переробки овочів, плодiв

24,3

76,7

0,2

27,8

73,6

0,3

21 різнi харчовi продукти

2,5

8,4

0,0

49,2

68,9

0,5

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

32,7

107,9

0,3

86,3

34,6

0,8

 

V. Мiнеральнi продукти

942,0

16,9

8,2

146,4

0,5

1,4

25 сіль, сірка,  штукатурні матеріали, цемент

636,0

34,7

5,5

87,1

10,5

0,8

26 руди, шлаки та зола

6,6

0,1

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

299,4

8,0

2,6

59,3

0,2

0,6

 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

386,6

1,2

3,3

1132,0

7,6

11,1

28 продукти неорганiчної хiмiї

32,2

2,6

0,3

101,4

8,5

1,0

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

130,8

0,4

1,1

580,0

4,6

5,7

30 фармацевтична продукція

93,4

218,1

0,8

10,6

3129,4

0,1

32 екстракти дубильнi, барвники

122,6

26,5

1,2

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

7,1

8,7

0,1

34 мило, мийнi засоби

80,4

81,9

0,8

35 бiлковi речовини

15,7

4,1

0,1

34,9

52,4

0,3

38 іншi продукти хімічної промисловості

114,5

56,5

1,0

194,9

48,2

1,9

 

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

732,6

5,0

6,3

1818,2

66,3

17,8

39 полімерні матеріали, пластмаси

686,2

4,7

5,9

1625,6

68,0

15,9

40 каучук, гума

46,4

86,2

0,4

192,6

54,4

1,9

 

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

1468,7

17,5

12,7

139,2

22,9

1,4

41 шкури та шкіра необроблені

1337,9

16,8

11,6

42 вироби із шкiри

5,5

19,3

0,0

0,2

0,8

0,0

43 хутряна сировина

125,3

30,8

1,1

139,1

25,4

1,4

 

IX. Деревина і вироби з деревини

2228,3

54,7

19,3

13,9

15,5

0,1

44 деревина і вироби з деревини

2228,3

54,7

19,3

13,9

15,5

0,1

 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

973,6

54,4

8,4

715,4

34,8

7,0

48 папiр та картон

973,2

54,4

8,4

555,0

27,5

5,4

49 друкована продукція

0,4

0,0

160,4

375,8

1,6

 

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

1824,2

61,2

15,8

1220,1

59,7

11,9

51 вовна

35,6

80,9

0,3

52 бавовна (тканини)

235,5

107,1

2,3

54 нитки синтетичні або штучні

262,4

44,3

2,6

55 хiмiчнi штапельнi волокна

0,3

0,0

203,5

51,2

2,0

56 вата

17,6

56,1

0,2

57 килими

576,1

39,7

5,0

0,0

0,2

0,0

58 спецiальнi тканини

84,3

36,9

0,8

59 текстильнi матерiали

2,9

18,1

0,0

73,3

131,1

0,7

60 трикотажні полотна

5,0

96,4

0,0

61 одяг трикотажний

13,8

12,5

0,1

62 одяг текстильний

929,7

91,7

8,0

79,0

34,4

0,8

63 іншi готовi текстильні вироби

315,2

63,4

2,7

210,0

275,3

2,1

 

XII. Взуття, головні убори, парасольки

7,9

5,3

0,1

65 головні убори

7,9

277,0

0,1

 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

435,2

43,1

3,8

144,6

34,2

1,4

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

340,3

40,1

2,9

0,1

0,1

0,0

69 керамiчнi вироби

36,4

414,1

0,3

106,0

117,5

1,0

70 скло та вироби зі скла

58,6

38,2

0,5

38,6

19,4

0,4

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

600,5

51,2

5,2

269,1

27,9

2,6

72 чорнi метали

124,6

24,9

1,2

73 вироби з чорних металiв

545,1

49,9

4,7

42,9

15,2

0,4

74 мiдь i вироби з міді

0,1

0,3

0,0

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

45,5

58,3

0,4

82 інструменти, ножовi вироби

8,8

44,9

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

55,5

69,5

0,5

47,2

102,9

0,5

 

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

879,5

72,7

7,6

2466,1

100,8

24,1

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

704,5

99,3

6,1

1338,5

75,4

13,1

85 електричнi машини і устаткування

174,9

35,0

1,5

1127,5

168,1

11,0

 

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

5,3

0,0

684,7

41,3

6,7

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

5,3

0,0

684,7

41,3

6,7

 

XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

43,4

84,3

0,4

162,6

133,0

1,6

90 прилади та апарати

42,3

83,3

0,4

162,6

133,0

1,6

91 годинники

0,0

0,0

92 музичні інструменти

1,0

164,9

0,0

0,0

0,0

 

XX. Рiзнi товари і вироби

88,4

77,9

0,8

171,6

80,3

1,6

94 меблi

88,4

165,2

0,8

137,0

86,5

1,3

95 іграшки, iгри

1,0

61,1

0,0

96 рiзнi готовi вироби

33,6

62,7

0,3