Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за січень–червень 2009 року 

 

(тис.грн.) 

 

Результат

від операційної діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

168658,9

6805880,8

2,5

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

2088,0

85603,0

2,4

  промисловість

165936,4

4516021,2

3,7

  будівництво

–9430,8

252367,9

–3,7

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–27864,2

950879,2

–2,9

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–965,7

18145,8

–5,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

–13034,1

851899,6

–1,5

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–13864,4

80833,8

–17,2

діяльність готелів та ресторанів

256,5

30990,7

0,8

діяльність транспорту та зв'язку

–4387,0

319167,7

–1,4

фінансова діяльність

20954,1

70532,1

29,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

20493,7

527818,9

3,9

освіта

20,5

3504,2

0,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1070,5

14410,8

7,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–888,6

31884,3

–2,8

 

1 Дані наведено без малих підприємств (крім річних даних), банків та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.