Структура зовнішньої торгівлі  послугами регіону

                      за січень-червень 2009 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.США

у % до 

січня–червня

2008р.

у % до загального обсягу

тис.дол.США

у % до 

 січня–червня

2008р.

у % до загального обсягу

Усього

8184,3

77,7

100,0

9790,9

88,1

100,0

–1606,6

Послуги, повязані з сільським господарством, мисливством та лісовим  господарством

 

 

 

 

44,3

 

656,4

 

0,5

 

–44,3

Послуги  у добувній промисловості

2,1

1,4

0,0

2,1

Послуги в обробній промисловості

1047,1

107,4

12,8

1345,3

844,7

13,7

–298,2

Послуги  повязані  з  будівництвом

50,5

4,3

0,5

–50,5

Послуги, пов'язані з оптовою та  роздрібною торгівлею; торгівлею  транспортними засобами;  послуги  з  ремонту

50,3

36,7

0,5

–50,3

Послуги готелів і ресторанів

276,2

56,0

3,4

1013,5

193,2

10,4

–737,3

Послуги транспорту та звязку

5960,4

76,8

72,8

1024,3

115,7

10,5

4936,1

Послуги,  повязані  з  фінансовою  діяльністю

72,8

6,2

0,7

–72,8

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

305,2

142,3

3,7

6121,6

89,0

62,5

–5816,4

Послуги,  пов’язані  з  державним  управлінням

0,5

4,4

0,0

–0,5

Послуги  у  сфері освіти

580,4

125,3

7,1

64,0

48,8

0,7

516,4

Послуги  з  охорони  здоров’я  та  соціальної  допомоги

5,3

87,3

0,1

5,3

Колективні, громадські  та  особисті  послуги

7,7

100,0

0,1

3,8

196,9

0,0

3,9