Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за січень–березень 2009 року

 

 

 

 

Код і назва товарів згідно з  КТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2008р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол.

США

у % до

січня–березня 2008р.

у % до

загального

обсягу

 

Усього

59219,1

24,1

100,0

54738,7

22,7

100,0

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

4015,7

187,0

6,8

3047,3

426,4

5,6

01 живi тварини

1408,4

275,8

2,6

02 м`ясо та харчовi субпродукти

1635,9

3,0

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

4015,7

343,2

6,8

05 інші продукти тваринного походження

3,0

0,0

 

II. Продукти рослинного походження

3899,4

405,4

6,6

361,9

141,7

0,7

07 овочi, коренеплоди

257,5

222,8

0,4

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

238,9

114,2

0,4

282,4

207,5

0,5

09 кава, чай, прянощі

0,1

0,0

10  зернові  культури

2882,9

8631,9

4,9

0,1

0,0

11 продукція борошномельнокруп’яної промисловості

32,5

25,4

0,1

3,2

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

487,6

110,9

0,8

76,1

63,8

0,1

 

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

285,7

10,8

0,5

28,0

24,5

0,1

 

IV. Готові харчові продукти

1605,7

71,0

2,7

1662,7

75,8

3,0

16 продукти з м’яса та риби

2,0

0,0

184,9

188,9

0,3

17 цукор і кондвироби з цукру

963,2

78,0

1,6

0,5

0,2

0,0

18 какао та продукти з нього

301,9

69,2

0,5

582,4

661,5

1,1

19 продукти із зернових культур

0,1

0,0

20 продукти переробки овочів, плодiв

173,0

109,3

0,3

75,9

62,7

0,1

21 різнi харчовi продукти

44,2

43,3

0,1

420,3

60,9

0,8

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

0,0

0,2

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

121,5

37,5

0,2

398,5

40,9

0,7

 

V. Мiнеральнi продукти

6158,5

41,1

10,4

845,2

1,0

1,5

25 сіль, сірка,  штукатурні матеріали, цемент

3819,0

66,5

6,5

652,1

19,7

1,2

26 руди, шлаки та зола

19,3

78,8

0,0

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

2320,1

25,2

3,9

193,1

0,2

0,3

 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

3873,0

4,2

6,5

6161,8

9,6

11,3

28 продукти неорганiчної хiмiї

70,2

2,0

0,1

437,9

10,0

0,8

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

2665,3

3,1

4,5

3457,4

6,4

6,3

30 фармацевтична продукція

263,6

249,5

0,4

27,8

477,0

0,1

31 добрива

452,1

360,3

0,8

32 екстракти дубильнi, барвники

619,8

25,4

1,1

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

21,0

7,9

0,0

34 мило, мийнi засоби

22,7

16,8

0,0

216,7

46,2

0,4

35 бiлковi речовини

447,8

26,7

0,8

164,8

69,9

0,3

37 фото- або кінемато­графічні товари

1,1

0,0

38 іншi продукти хімічної промисловості

403,4

36,6

0,7

763,1

40,2

1,4

 

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

3402,4

7,5

5,7

7513,6

44,8

13,7

39 полімерні матеріали, пластмаси

3278,5

7,3

5,5

6772,4

44,3

12,4

40 каучук, гума

124,0

48,3

0,2

741,2

49,7

1,4

 

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

8729,2

24,0

14,8

451,2

16,8

0,8

41 шкури та шкіра необроблені

8115,9

23,7

13,7

42 вироби із шкiри

25,4

15,1

0,1

2,2

1,4

0,0

43 хутряна сировина

588,0

29,3

1,0

449,0

18,6

0,8

 

IX. Деревина і вироби з деревини

8651,4

57,9

14,6

57,8

19,4

0,1

44 деревина і вироби з деревини

8651,4

57,9

14,6

57,4

19,3

0,1

46 вироби з соломи

0,4

102,7

0,0

 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

3917,5

56,6

6,6

6698,6

48,3

12,2

47 маса з деревини

4,1

2,3

0,0

48 папiр та картон

3901,0

56,4

6,6

6516,5

48,1

11,9

49 друкована продукція

16,5

157,8

0,0

178,0

110,6

0,3

 

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

6653,8

55,5

11,2

4440,4

37,0

8,1

51 вовна

167,0

122,5

0,3

52 бавовна (тканини)

650,5

56,0

1,2

54 нитки синтетичні або штучні

797,1

36,4

1,4

55 хiмiчнi штапельнi волокна

11,2

0,0

652,6

40,1

1,2

56 вата

59,2

13,2

0,1

57 килими

2766,9

46,7

4,7

31,3

31,6

0,1

58 спецiальнi тканини

414,9

25,1

0,7

59 текстильнi матерiали

16,1

57,1

0,0

193,2

93,9

0,3

60 трикотажні полотна

37,7

83,5

0,1

61 одяг трикотажний

33,7

2,7

0,1

62 одяг текстильний

2914,8

67,6

4,9

152,1

6,6

0,3

63 іншi готовi текстильні вироби

944,9

55,2

1,6

1251,1

164,2

2,3

 

XII. Взуття, головні убори, парасольки

31,8

1,9

0,1

64 взуття

2,1

0,1

0,0

65 головні убори

27,1

52,8

0,1

67 оброблені перо і пух

2,6

121,1

0,0

 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

2165,6

34,5

3,7

966,1

53,1

1,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

1914,6

34,1

3,2

37,0

8,0

0,1

69 керамiчнi вироби

77,8

71,6

0,1

416,3

90,7

0,8

70 скло та вироби зі скла

173,2

32,2

0,3

512,8

57,2

0,9

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

1664,6

42,6

2,9

1876,6

33,4

3,4

72 чорнi метали

1047,2

31,2

1,9

73 вироби з чорних металiв

1457,2

41,1

2,5

347,6

28,2

0,6

74 мiдь i вироби з міді

43,1

16,7

0,1

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

163,1

53,3

0,3

82 інструменти, ножовi вироби

0,1

5,1

0,0

65,6

44,8

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

207,3

58,6

0,4

209,9

69,9

0,4

 

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

3797,3

103,5

6,4

6922,7

32,7

12,6

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

2657,6

197,7

4,5

4087,9

23,1

7,5

85 електричнi машини і устаткування

1139,7

49,0

1,9

2834,7

81,4

5,2

 

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

12,0

45,3

0,0

12137,0

120,4

22,2

86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

6,3

30,8

0,0

2,2

79,9

0,0

 

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

5,7

1377,9

0,0

12134,8

120,4

22,2

 

XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

82,0

47,4

0,1

679,9

87,3

1,2

90 прилади та апарати

79,2

47,0

0,1

660,9

85,1

1,2

91 годинники

0,0

0,8

0,0

92 музичні інструменти

2,8

62,6

0,0

19,0

0,0

 

XX. Рiзнi товари і вироби

287,0

43,0

0,5

414,8

37,0

0,8

94 меблi

207,3

47,1

0,4

259,8

34,5

0,5

95 іграшки, iгри

79,6

35,1

0,1

15,1

36,7

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,1

20,7

0,0

139,8

42,6

0,3

 

Товари, придбані в портах

18,3

96,9

0,0

412,9

130,7

0,7

 

Різне

28,6

0,1