Структура зовнішньої торгівлі  послугами регіону

             за січень-вересень 2009 року

 

 

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до січня–

вересня

2008р.

у  %  до  загального  обсягу

тис.дол.

США

у % до січня–

вересня

2008р.

у  %  до  загального  обсягу

 

Усього

13095,5

77,5

100,0

12164,9

84,3

100,0

 

Послуги, повязані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством

44,3

656,4

0,4

Послуги у добувній промисловості

18,1

9,4

0,1

Послуги в обробній промисловості

2091,0

125,1

16,0

1629,8

144,6

13,4

Послуги,  повязані  з  будівництвом

122,0

6,9

1,0

Послуги, пов'язані з оптовою та  роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними  засобами;  послуги  з  ремонту

103,3

64,8

0,8

Послуги готелів і ресторанів

516,4

52,7

3,9

1493,7

171,9

12,3

Послуги транспорту  та  звязку

8882,0

74,1

67,8

1947,7

146,1

16,0

Послуги,  повязані  з  фінансовою  діяльністю

72,8

5,9

0,6

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

426,7

97,1

3,3

6650,0

86,6

54,7

Послуги,  пов’язані  з  державним  управлінням

0,5

4,4

0,0

Послуги  у  сфері освіти

1142,5

135,9

8,7

96,3

56,7

0,8

Послуги  з  охорони  здоров’я  та  соціальної  допомоги

5,9

52,9

0,1

Колективні, громадські  та  особисті  послуги

12,9

102,0

0,1

4,6

16,0

0,0