Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за  2009 рік

 

(тис.грн.)

 

Результат від

операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

–579059,7

19095396,1

–3,0

у тому числі 

сільське господарство,

мисливство, лісове господарство

157984,6

1077640,1

14,7

  промисловість

–501869,7

11985147,2

–4,2

  будівництво

–23577,7

1048827,6

–2,2

торгівля; ремонт автомобілів,      побутових виробів та предметів особистого вжитку

–104027,1

2542188,4

–4,1

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–3804,6

92020,3

–4,1

оптова торгівля і посередництво  в оптовій торгівлі

–92395,4

2197672,3

–4,2

роздрібна торгівля; ремонт       побутових виробів та предметів     особистого вжитку

–7827,1

252495,8

–3,1

діяльність готелів та ресторанів

–4900,8

80838,0

–6,1

діяльність транспорту та зв'язку

–63927,2

965303,6

–6,6

фінансова діяльність

–22699,1

427679,1

–5,3

операції з нерухомим майном,    оренда, інжиніринг та надання   послуг підприємцям

–5505,2

812907,8

–0,7

освіта

380,4

11114,0

3,4

охорона здоров’я та надання        соціальної допомоги

513,3

42763,6

1,2

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–11865,1

94678,3

–12,5

1  Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з  урахуванням  зміни  підприємствами  їх основного  виду  економічної  діяльності.