Товарна  структура  зовнішньої  торгівлі  регіону

за  2010 рік

 

Код  і  назва  товарів  згідно  з  УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до 2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до 2009р.

у % до загального обсягу

 

Усього

507640,9

151,1

100,0

652028,0

254,5

100,0

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

64607,4

226,3

12,7

2511,1

38,7

0,4

01 живi тварини

24,0

181,0

0,0

2295,4

62,4

0,4

02 м`ясо та харчовi субпродукти

77,7

2,9

0,0

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

64583,4

226,3

12,7

138,0

101,8

0,0

 

II. Продукти рослинного походження

7253,2

81,7

1,4

991,6

124,8

0,2

06 живі рослини та продукти квітництва

9,3

89,2

0,0

6,0

36,7

0,0

07 овочi, коренеплоди

223,9

38,9

0,0

26,5

164,3

0,0

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

1743,4

210,5

0,3

533,9

106,5

0,1

09 кава, чай, прянощі

9,5

0,0

29,2

253,0

0,0

10 зернові  культури

209,4

4,3

0,0

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

0,6

15,9

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

5057,7

196,1

1,0

395,4

161,2

0,1

 

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

275,1

122,8

0,0

 

IV. Готові харчові продукти

4418,4

92,1

0,9

30208,0

723,0

4,6

16 продукти з м’яса,  риби

39,4

652,1

0,0

2897,5

223,1

0,4

17 цукор і кондвироби з цукру

779,7

49,6

0,2

25755,5

1008786,6

4,0

18 какао та продукти з нього

1873,9

113,0

0,4

30,5

4,6

0,0

20 продукти переробки овочів, плодiв

988,4

121,6

0,2

465,9

169,0

0,1

21 різнi харчовi продукти

206,4

132,3

0,0

681,5

50,8

0,1

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

243,6

121,7

0,0

29,8

123,7

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

287,0

73,4

0,1

347,3

60,7

0,1

 

V. Мiнеральнi продукти

41301,7

103,0

8,1

246713,6

1669,2

37,8

25 сіль, сірка,  штукатурні матеріали, цемент

13791,2

84,1

2,7

8582,9

143,9

1,3

26 руди, шлаки та зола

37,1

58,5

0,0

27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки

27473,4

116,2

5,4

238130,7

2701,4

36,5

 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

129115,6

303,0

25,4

104595,2

260,3

16,0

28 продукти неорганiчної хiмiї

7568,2

177,1

1,5

5305,0

177,0

0,8

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

106313,7

398,7

20,9

80400,6

342,1

12,3

30 фармацевтична продукція

810,1

106,0

0,2

462,3

260,0

0,1

31 добрива

34,6

4,3

0,0

32 екстракти дубильнi, барвники

160,4

235,7

0,0

5162,2

122,6

0,8

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

150,3

98,6

0,0

34 мило, мийнi засоби

1430,0

378,5

0,3

1953,4

150,2

0,3

35 бiлковi речовини

11494,4

125,5

2,3

1693,9

128,6

0,3

36 порох і вибухові речовини

113,8

53,4

0,0

37 фото-  або кінематографічні товари

10,6

85,4

0,0

38 іншi продукти хімічної промисловості

1338,9

102,3

0,3

9308,6

169,2

1,4

 

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

71429,1

328,2

14,1

66940,0

178,5

10,3

39 полімерні матеріали, пластмаси

70446,3

335,6

13,9

61193,0

182,9

9,4

40 каучук, гума

982,8

126,9

0,2

5746,9

142,1

0,9

 

VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них

28866,0

60,4

5,7

2604,8

91,4

0,4

41 шкури та шкіра необроблені

25372,5

58,4

5,0

25,1

157,3

0,0

42 вироби із шкiри

7,9

7,8

0,0

196,1

384,8

0,0

43 хутряна сировина

3485,5

82,2

0,7

2383,5

85,7

0,4

 

IX. Деревина і вироби з деревини

51821,5

118,1

10,2

651,4

138,0

0,1

44 деревина і вироби з деревини

51821,5

118,1

10,2

643,5

137,2

0,1

45 пробка та вироби з неї

7,9

297,8

0,0

 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

27049,5

120,7

5,3

54925,3

128,4

8,4

47 маса з деревини

544,0

240,9

0,1

48 папiр та картон

26986,2

120,7

5,3

54090,7

128,9

8,3

49 друкована продукція

63,3

106,4

0,0

290,6

49,8

0,0

 

ХI. Текстиль та вироби з текстилю

23339,0

84,7

4,6

34086,3

123,6

5,2

50 шовк

21,3

101,6

0,0

51 вовна

1,3

0,0

1184,2

77,4

0,2

52 бавовна (тканини)

9,4

155,8

0,0

3586,3

140,6

0,6

53 інші рослинні волокна

213,2

326,6

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

0,9

8,3

0,0

2112,6

67,2

0,3

55 хiмiчнi штапельнi волокна

4,7

20,7

0,0

4547,8

149,3

0,7

56 вата

2,2

15,1

0,0

1508,8

107,3

0,2

57 килими

7247,3

68,0

1,4

69,6

75,9

0,0

58 спецiальнi тканини

0,4

55,9

0,0

1471,1

55,3

0,2

59 текстильнi матерiали

65,6

119,9

0,0

2001,9

175,2

0,3

60 трикотажні полотна

167,7

99,1

0,0

61 одяг трикотажний

45,2

416,7

0,0

130,0

117,7

0,0

62 одяг текстильний

10180,4

87,9

2,0

106,1

20,4

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

5781,7

111,6

1,1

16965,5

152,6

2,6

 

XII. Взуття, головні убори, парасольки

2619,9

5868,7

0,5

169,4

367,4

0,0

64 взуття

2611,5

0,5

166,0

3058,1

0,0

65 головні убори

8,4

18,8

0,0

0,5

1,3

0,0

66 парасольки

0,2

81,0

0,0

67 обробленi перо та пух

2,7

93,8

0,0

 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла

13860,0

100,5

2,7

5274,5

110,6

0,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

12818,8

99,5

2,5

240,0

133,5

0,0

69 керамiчнi вироби

229,9

109,3

0,0

1967,1

96,0

0,3

70 скло та вироби зі скла

811,3

116,1

0,2

3067,5

120,6

0,5

 

XIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

0,3

0,0

 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

3291,0

55,0

0,6

21632,5

230,7

3,3

72 чорнi метали

13060,6

362,8

2,0

73 вироби з чорних металiв

2855,6

62,0

0,6

6307,7

160,8

1,0

74 мiдь i вироби з міді

8,1

1341,3

0,0

404,5

391,8

0,1

75 нікель і вироби з нікелю

0,9

0,0

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

4,3

177,1

0,0

696,0

104,4

0,1

79 цинк і вироби з цинку

52,0

196,8

0,0

81 іншi недорогоціннi метали

56,2

1232,7

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

26,7

402,9

0,0

405,2

178,4

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

396,4

69,8

0,1

649,3

78,5

0,1

 

XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або відтворення зображення і звуку

34474,3

144,4

6,8

55393,7

163,6

8,5

84 котли, машини, апарати і механічні пристрої

10081,4

80,8

2,0

34026,6

172,7

5,2

85 електричнi машини і устаткування

24392,9

214,0

4,8

21367,1

150,9

3,3

 

XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання

674,9

140,1

0,1

15270,1

64,1

2,3

86 залізничні або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

32,8

124,2

0,0

250,0

134,5

0,0

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

634,2

150,8

0,1

14780,9

62,6

2,3

88 аеронавігаційні або космічні апарати

239,3

0,0

89 плавучі засоби морські або річкові

7,9

22,9

0,0

 

XVIII. Прилади і апарати оптичні, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хірургічні; годинники; музичні інструменти

956,4

158,5

0,2

1719,2

88,8

0,3

90 прилади та апарати

256,7

63,9

0,1

1713,5

90,9

0,3

92 музичні інструменти

699,7

346,3

0,1

5,7

11,3

0,0

 

XX. Рiзнi товари і вироби

2491,7

100,8

0,5

2739,1

163,6

0,4

94 меблi

1555,2

85,9

0,3

1812,2

206,0

0,3

95 іграшки, iгри

926,2

141,5

0,2

35,7

69,5

0,0

96 рiзнi готовi вироби

10,4

158,1

0,0

891,1

119,9

0,1

 

Товари, придбані в портах

71,4

150,8

0,0

3405,9

150,8

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Різне

1921,0

282,8

0,3