Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за січень–березень 2010 року 

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1 10557,8 4017863,3 0,3

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1247,0 50639,0 2,5
промисловість –50306,5 3070582,8 –1,6
будівництво –14537,1 101830,7 –14,3

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–9075,3 376499,8 –2,4
торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт –3182,0 13742,8 –23,2
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі –6895,9 331533,2 –2,1
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку 1002,6 31223,8 3,2
діяльність готелів та ресторанів –239,5 15629,6 –1,5
діяльність транспорту та зв'язку 45660,1 212449,0 21,5
фінансова діяльність 23261,5 52822,6 44,0
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям 20492,2 105638,9 19,4
освіта 14,0 1979,7 07,
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги –139,1 6721,3 –2,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–6093,5 21183,8 –28,8

 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.