Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за січень–червень 2010 року 

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

38065,3
7927691,7 0,5

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

1624,0 110366,0 1,5

  промисловість

–98842,7 5863629,3 –1,7

  будівництво

–23827,1 251214,2 –9,5

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

41975,1 763018,9 5,5

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–3683,5 22829,2

–16,1

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

36076,4

678045,0

5,3

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

9582,2

62144,7

15,4

діяльність готелів та

ресторанів

–667,0

28674,9

–2,3

діяльність транспорту та

зв'язку

40988,2

432266,2

9,5

фінансова діяльність

52404,3

160260,2

32,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

33029,7

254873,0

13,0

освіта

125,6

4143,9

3,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

355,2

14810,4

2,4

надання комунальних та індивідуальних послуг;

діяльність у сфері

 культури та спорту

–9495,7

41325,3

–23,0

 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності