Структура зовнішньої торгівлі послугами регіону

               за  січень–червень  2010 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

січня–червня 2009р

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–червня

2009р

у % до загального обсягу

Усього

14766,7

180,4

100,0

5373,7

54,9

100,0

9393,0

Послуги  у добувній промисловості

16,7

799,0

0,1

16,7

Послуги в обробній промисловості

3505,6

334,8

23,7

733,6

54,5

13,7

2772,0

Послуги  повязані  з  будівництвом

108,8

0,7

9,7

19,2

0,2

99,1

Послуги, пов'язані з оптовою та  роздрібною торгівлею; торгівлею  транспортними засобами;  послуги  з  ремонту

7,6

0,1

35,2

70,0

0,7

–27,6

Послуги готелів і ресторанів

161,0

58,3

1,1

1060,8

104,7

19,7

–899,8

Послуги транспорту та звязку

9863,7

165,5

66,8

1697,8

165,8

31,6

8165,9

Послуги,  повязані  з  фінансовою  діяльністю

166,1

228,2

3,1

–166,1

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

396,8

130,0

2,7

1606,2

26,2

29,9

–1209,4

Послуги  у  сфері освіти

699,1

120,5

4,7

64,2

100,3

1,2

643,9

Послуги  з  охорони  здоров’я  та  соціальної  допомоги

2,6

49,1

0,0

2,6

Колективні, громадські  та  особисті  послуги

4,8

62,3

0,0

4,8