Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за січень–вересень 2010 року 

 

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

56405,8

13444664,8

0,4

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3303,0

173629,0

1,9

  промисловість

–165938,9

9788336,4

–1,7

  будівництво

–28661,1

373450,9

–7,7

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

142586,1

1504060,5

9,5

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–4183,3

34310,5

–12,2

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

134791,6

1372384,5

9,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

11977,8

97365,5

12,3

діяльність готелів та ресторанів

–525,0

43809,7

–1,2

діяльність транспорту та зв'язку

5560,4

736841,2

0,8

фінансова діяльність

86100,3

347955,1

24,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

24317,3

375084,2

6,5

освіта

237,8

6542,2

3,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1129,0

27949,0

4,0

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–12079,8

62120,3

–19,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств, банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки у річній звітності.