Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за 2010 рік

 

 (тис.грн.)

 

Результат від операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

578696,9

23584083,8

2,5

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

436251,8

1374448,6

31,7

  промисловість

–64913,1

15555540,7

–0,4

  будівництво

–15334,7

806939,8

–1,9

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

241205,8

2661061,2

9,1

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

5653,2

109705,0

5,2

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

184006,7

2286934,0

8,0

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

51545,9

264422,2

19,5

діяльність готелів та ресторанів

–1978,6

79431,8

–2,5

діяльність транспорту та зв'язку

–41665,2

1238697,5

–3,4

фінансова діяльність

98834,4

798208,1

12,4

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та  надання послуг підприємцям

–48811,4

867439,9

–5,6

освіта

–55,5

11389,5

–0,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–1386,8

49686,1

–2,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–23413,4

132920,3

–17,6

 _________________ 

 1 Дані наведено без  банків та бюджетних установ. Дані уточнено з  урахуванням зміни підприємствами

 їх основного виду економічної діяльності.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 11/10/2011