Структура зовнішньої торгівлі послугами регіону

                                   за 2010 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

2009р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

2009р.

у % до

загального

обсягу

Усього

76412,2

384,3

100,0

20646,6

120,5

100,0

55765,6

Послуги, повязані з сільським господарством, мисливством та лісовим господарством

251,0

566,4

1,2

–251,0

Послуги у добувній промисловості

16,7

47,8

0,0

16,7

Послуги в обробній промисловості

47289,6

1236,1

61,9

4713,7

177,2

22,8

42575,9

Послуги  повязані  з  будівництвом

108,8

0,1

9,7

7,8

0,0

99,1

Послуги, пов'язані з оптовою та  роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними  засобами;  послуги  з  ремонту

7,6

77,6

0,0

84,2

22,4

0,4

–76,6

Послуги готелів і ресторанів

368,7

61,7

0,5

2301,9

112,0

11,2

–1933,2

Послуги транспорту  та  звязку

25153,8

192,6

32,9

4291,5

141,5

20,8

20862,3

Послуги,  повязані  з  фінансовою  діяльністю

490,9

199,6

2,4

–490,9

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

1341,8

144,0

1,8

8355,6

98,7

40,5

–7013,8

Послуги, повязані з державним управлінням

28,3

4157,4

0,1

–28,3

Послуги  у  сфері освіти

2112,0

150,3

2,8

119,8

93,1

0,6

1992,2

Послуги  з  охорони  здоров’я  та  соціальної  допомоги

3,6

61,3

0,0

3,6

Колективні, громадські  та  особисті  послуги

9,6

67,4

0,0

9,6