Товарна  структура  зовнішньої  торгівлі  регіону

за  січень–лютий 2011 року

 

Код  і  назва  товарів  згідно  з  УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до січня–лютого

2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до січня–лютого

2010р.

у % до загального обсягу

 

Усього

152425,6

315,7

100,0

134712,5

470,4

100,0

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

6506,6

85,2

4,3

772,7

1104,5

0,6

01 живi тварини

772,7

1104,5

0,6

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

6506,6

85,2

4,3

 

II. Продукти рослинного походження

1740,3

226,1

1,1

245,0

311,7

0,2

07 овочi

111,5

313,5

0,1

08 їстівнi плоди та горiхи

379,1

236,1

0,2

119,6

348,1

0,1

09 кава, чай

0,3

0,0

10 зернові культури

10,3

31,6

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

1239,4

233,1

0,8

125,2

307,8

0,1

 

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

7,2

0,0

4,6

17,7

0,0

 

IV. Готові харчові продукти

473,9

77,0

0,3

1372,9

185,0

1,0

16 продукти з м’яса,  риби

21,4

239,8

0,0

1241,2

339,4

0,9

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

78,4

165,9

0,1

18 какао та продукти з нього

129,4

89,1

0,1

20 продукти переробки овочів

174,2

99,4

0,1

78,5

141,2

0,1

21 різнi харчовi продукти

70,4

352,3

0,0

53,1

30,2

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

0,2

0,1

0,0

 

V. Мiнеральнi продукти

9841,7

272,3

6,5

50657,8

2920,0

37,6

25 сiль; сірка; землі та каміння

1604,2

96,9

1,1

515,5

149,5

0,4

27 палива мінеральні; нафта  і продукти її перегонки

8237,5

421,4

5,4

50142,4

3607,2

37,2

 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

62340,3

694,4

40,9

34579,5

646,8

25,7

28 продукти неорганiчної хiмiї

2622,2

312,4

1,7

885,3

202,1

0,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

59300,9

802,2

38,9

30639,9

926,8

22,7

30 фармацевтична продукція

42,0

36,1

0,0

35,8

86,5

0,0

31 добрива

13,0

0,0

32 екстракти дубильнi

11,5

43,7

0,0

708,3

147,7

0,5

33 ефiрнi олії

16,6

77,8

0,0

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

170,1

151,5

0,1

283,8

156,0

0,2

35 бiлковi речовини

260,0

137,8

0,2

37 фотографічні або кiнематографічні товари

3,9

77,7

0,0

38 різноманітна хімічна   продукція

193,6

158,9

0,1

1732,9

253,3

1,3

 

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

29682,8

876,4

19,5

13709,3

266,8

10,2

39 пластмаси, полімерні матеріали

29562,4

911,0

19,4

12534,5

270,0

9,3

40 каучук, гума

120,3

84,7

0,1

1174,8

236,7

0,9

 

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

8437,5

160,9

5,5

754,0

173,4

0,5

41 шкури

7736,7

165,3

5,1

50,2

0,0

42 вироби із шкiри

4,5

0,0

11,3

23,7

0,0

43 натуральне та штучне хутро

696,2

123,7

0,4

692,5

178,9

0,5

 

IX. Деревина і вироби з деревини

9718,5

148,1

6,4

95,0

388,3

0,1

44 деревина і вироби з деревини

9718,5

148,1

6,4

93,2

380,6

0,1

45 корок та вироби з нього

1,9

0,0

 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

3984,8

167,9

2,6

5543,2

114,7

4,1

48 папiр та картон

3956,5

167,2

2,6

5541,2

115,0

4,1

49 друкована продукція

28,3

404,3

0,0

2,0

19,1

0,0

 

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

4104,1

131,7

2,7

4424,0

102,2

3,3

51 вовна

9,8

12,2

0,0

52 бавовна

3,8

133,5

0,0

432,7

84,6

0,3

53 іншi текстильнi волокна

118,6

257,7

0,1

54 нитки синтетичні або штучні

189,2

91,9

0,2

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

0,1

0,0

675,8

138,4

0,5

56 вата

0,3

0,0

285,3

177,2

0,2

57 килими

1365,2

174,6

0,9

58 спецiальнi тканини

295,0

94,0

0,2

59 текстильнi матерiали

4,2

70,6

0,0

369,6

419,8

0,3

60 трикотажні полотна

19,2

115,3

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

106,0

6892,4

0,1

17,1

93,1

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

1660,7

122,3

1,1

0,0

1,4

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

963,9

99,7

0,6

2011,6

84,9

1,5

 

XII. Взуття, головні убори, парасольки

672,3

19689,0

0,4

55,0

24351,6

0,0

64 взуття

672,3

0,4

55,0

0,0

 

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

1681,4

159,3

1,1

777,7

329,5

0,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

1373,1

140,1

0,9

34,9

174,4

0,0

69 керамiчнi вироби

57,4

0,0

323,4

791,2

0,3

70 скло та вироби зі скла

250,9

333,8

0,2

419,5

239,5

0,3

 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

508,2

149,3

0,3

2275,0

306,1

1,7

72 чорнi метали

1335,7

454,2

1,0

73 вироби з чорних металiв

417,7

144,8

0,3

626,7

350,2

0,5

74 мiдь i вироби з неї

61,7

77,9

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

13,5

76,3

0,0

79 цинк і вироби з нього

3,2

108,4

0,0

82 інструменти, ножовi вироби

5,8

11305,2

0,0

64,4

66,7

0,0

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

84,7

177,9

0,0

169,8

230,0

0,1

 

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

12358,1

292,0

8,1

15960,1

551,2

11,8

84 реактори ядерні, котли, машини

6777,4

602,1

4,4

10051,9

1215,2

7,5

85 електричнi машини

5580,6

179,6

3,7

5908,2

285,7

4,4

 

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

19,9

118,2

0,0

2036,9

159,0

1,5

87 засоби наземного транспорту,  крiм залізничного

7,9

89,1

0,0

2036,9

159,0

1,5

89 судна

12,0

150,8

0,0

 

XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні

99,2

137,3

0,1

1234,3

547,7

0,9

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

2,1

27,9

0,0

1227,5

548,8

0,9

91 годинники

0,4

0,0

92 музичні інструменти

97,1

150,3

0,1

6,4

389,5

0,0

 

ХX. Рiзнi промислові товари

248,9

92,0

0,2

215,3

88,2

0,2

94 меблi

182,1

115,7

0,1

65,5

55,4

0,1

95 іграшки

64,7

57,3

0,1

1,4

0,0

96 рiзнi готовi вироби

2,0

0,0

148,3

117,7

0,1

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/07/2011