Структура зовнішньої торгівлі послугами регіону

за  січень–березень  2011 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

січня–березня

2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–березня

2010р.

у % до загального обсягу

Усього

47107,3

620,1

100,0

5956,1

249,7

100,0

41151,2

Послуги в обробній промисловості

33590,0

1949,8

71,3

1896,6

11557,7

31,8

31693,4

Послуги, пов'язані з оптовою та  роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними  засобами ;  послуги  з  ремонту

17,7

100,2

0,3

–17,7

Послуги готелів і ресторанів

127,0

172,6

0,3

653,1

133,3

11,0

–526,1

Послуги транспорту  та  звязку

12342,6

242,4

26,2

1066,7

134,0

17,9

11275,9

Послуги,  повязані  з  фінансовою  діяльністю

1052,2

126771,1

17,7

–1052,2

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

251,5

157,1

0,5

1229,7

120,1

20,7

–978,2

Послуги, повязані з державним управлінням

8,2

0,1

–8,2

Послуги  у  сфері освіти

793,3

193,5

1,7

32,0

105,4

0,5

761,3

Послуги  з  охорони  здоров’я  та соціальної  допомоги

0,6

23,7

0,0

0,6

Колективні, громадські  та  особисті  послуги

2,4

100,0

0,0

2,4

 

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 17/05/2011