Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності

за січень–вересень 2011 року 

 

 (тис.грн.)

 

Результат від

 операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

383990,7

19172533,9

2,0

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

 16443,0

261357,0

6,3

  промисловість

260849,8

14701699,8

1,8

  будівництво

35509,5

1123576,9

3,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

34132,6

1032698,0

3,3

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

1928,8

26596,7

7,3

оптова торгівля і посередництво

 в оптовій торгівлі

75505,0

867806,0

8,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–43301,2

138295,3

–31,3

діяльність готелів та ресторанів

–2650,3

57220,6

–4,6

діяльність транспорту та зв'язку

13100,4

797009,8

1,6

фінансова діяльність

57023,8

539872,4

10,6

операції з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та  надання

послуг підприємцям

–21183,9

536445,3

–3,9

освіта

286,2

7046,0

4,1

охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

1961,9

30262,9

6,5

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–11929,3

78921,2

–15,1

_________________

 1 Дані наведено без  малих підприємств, банків  та бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 21/12/2011