Структура зовнішньої торгівлі послугами регіону

за  січень–вересень  2011 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

січня–вересня

2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–вересня

2010р.

у % до загального обсягу

Усього

70747,4

255,2

100,0

24688,4

207,7

100,0

46059,0

Послуги у добувній промисловості

7,0

41,6

0,0

7,0

Послуги в обробній промисловості

41138,9

391,8

58,2

7230,3

392,1

29,3

33908,6

Послуги, повязані з будівництвом

5,7

5,2

0,0

3,0

30,9

0,0

2,7

Послуги, пов'язані з оптовою та  роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними  засобами ;  послуги  з  ремонту

81,9

136,2

0,3

–81,9

Послуги готелів і ресторанів

450,0

163,4

0,6

2253,9

136,5

9,1

–1803,9

Послуги транспорту  та  звязку

26210,6

181,8

37,0

4224,2

153,1

17,1

21986,4

Послуги,  повязані  з  фінансовою  діяльністю

1395,0

422,0

5,7

–1395,0

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

886,3

127,1

1,3

9372,9

188,0

38,0

–8486,6

Послуги, повязані з державним управлінням

19,3

0,1

–19,3

Послуги  у  сфері освіти

2041,2

120,6

2,9

108,0

118,3

0,4

1933,2

Послуги  з  охорони  здоров’я  та  соці­альної  допомоги

0,6

23,7

0,0

0,6

Колективні, громад­ські  та  особисті  послуги

7,2

100,0

0,0

7,2

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 16/11/2011