Структура зовнішньої торгівлі послугами регіону

                                     за  2011 рік

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до

2010р.

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до

2010р.

у % до загального обсягу

Усього

85757,8

112,2

100,0

66131,1

320,3

100,0

19626,7

Послуги у добувній промисловості

23,0

137,7

0,0

23,0

Послуги в обробній промисловості

46172,9

97,6

53,8

42645,8

904,7

64,5

3527,1

Послуги, повязані з будівництвом

37,8

34,8

0,0

3,0

30,9

0,0

34,8

Послуги, пов'язані з оптовою та  роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними  засобами ;  послуги  з  ремонту

132,9

157,9

0,2

–132,9

Послуги готелів і ресторанів

569,3

154,4

0,7

3190,0

138,6

4,8

–2620,7

Послуги транспорту  та  звязку

34068,3

135,4

39,7

6458,6

150,5

9,8

27609,7

Послуги,  повязані  з  фінансовою  діяльністю

1555,1

316,8

2,3

–1555,1

Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

1608,4

119,9

1,9

11944,5

143,0

18,1

–10336,1

Послуги, повязані з державним управлінням

20,2

71,5

0,0

–20,2

Послуги  у  сфері освіти

3231,5

153,0

3,8

140,6

117,4

0,2

3090,9

Послуги  з  охорони  здоров’я  та  соці­альної  допомоги

0,6

16,7

0,0

0,6

Колективні, громад­ські  та  особисті  послуги

46,1

480,2

0,1

40,5

0,1

5,6

 

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 16/02/2012