Кількість підприємств за їх розмірами
                 за видами економічної діяльності у
2011році

 

(у відсотках до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної діяльності)

 

Великі

підприємства

Середні

підприємства

Малі

підприємства

Усього1

0,3

4,1

95,6

у тому числі

 

 

 

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

0,1

5,8

94,1

промисловість

1,0

10,2

88,8

будівництво

1,9

98,1

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,2

2,5

97,3

торгівля автомобілями та мотоциклами,

їх технічне обслуговування та ремонт

3,7

96,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

0,2

3,1

96,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та
предметів особистого вжитку

0,3

1,4

98,3

діяльність готелів та ресторанів

1,1

98,9

діяльність транспорту та зв’язку

0,9

4,3

94,8

фінансова діяльність

4,3

95,7

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

0,1

1,7

98,2

освіта

2,6

97,4

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

3,7

96,3

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

3,6

96,4

                                  

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2012