Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
            за видами економічної діяльності у
2011році

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

99214

22579

22,7

37463

37,8

39172

39,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

10063

2

2

2

2

2916

29,0

промисловість

44007

16454

37,4

19303

43,9

8250

18,7

будівництво

7597

1501

19,8

6096

80,2

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

16633

2290

13,8

4393

26,4

9950

59,8

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

1755

685

39,0

1070

61,0

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

9180

2

2

2

2

5417

59,0

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та
предметів особистого вжитку

5698

2

2

2

2

3463

60,8

діяльність готелів та ресторанів

1529

336

22,0

1193

78,0

діяльність транспорту та зв’язку

6430

2648

41,2

2058

32,0

1724

26,8

фінансова діяльність

557

110

19,7

447

80,3

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

8393

2

2

2

2

5766

68,7

освіта

483

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1067

340

31,9

727

68,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2315

698

30,2

1617

69,8

                                  

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

  Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2012