Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у
2011 році

 

 

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

98364

22576

22,9

37443

38,1

38345

39,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

10039

2

2

2

2

2892

28,8

промисловість

43852

16454

37,5

19291

44,0

8107

18,5

будівництво

7517

1501

20,0

6016

80,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

16367

2287

14,0

4390

26,8

9690

59,2

торгівля автомобілями та мотоциклами,

їх технічне обслуговування та ремонт

1726

685

39,7

1041

60,3

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

9025

2

2

2

2

5268

58,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

5616

2

2

2

2

3381

60,2

діяльність готелів та ресторанів

1490

336

22,6

1154

77,4

діяльність транспорту та зв’язку

6386

2648

41,5

2058

32,2

1680

26,3

фінансова діяльність

549

110

20,0

439

80,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

8179

2

2

2

2

5554

67,9

освіта

482

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1056

340

32,2

716

67,8

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

2307

695

30,1

1612

69,9

                                  

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

  Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2012