Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у
2011 році

 

 

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього1

34627847,5

12714950,6

36,7

15339408,1

44,3

6573488,8

19,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

1822855,7

2

2

2

2

363785,6

20,0

промисловість

16670357,0

9272064,2

55,6

6489205,3

38,9

909087,5

5,5

будівництво

1981582,4

1217636,7

61,4

763945,7

38,6

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

10783621,2

2206291,9

20,5

5132355,3

47,6

3444974,0

31,9

торгівля автомобілями та
мотоциклами, їх технічне
обслуговування та ремонт

1770582,6

1352652,6

76,4

417930,0

23,6

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

7483815,0

2

2

2

2

2526827,8

33,8

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та
предметів особистого вжитку

1529223,6

2

2

2

2

500216,2

32,7

діяльність готелів та ресторанів

89102,2

28404,3

31,9

60697,9

68,1

діяльність транспорту та зв’язку

1187384,9

640861,6

54,0

326888,9

27,5

219634,4

18,5

фінансова діяльність

900317,2

801117,2

89,0

99200,0

11,0

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

1005664,7

2

2

2

2

591941,4

58,9

освіта

15315,9

2

2

2

2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

50055,6

20683,4

41,3

29372,2

58,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

111317,9

36090,2

32,4

75227,7

67,6

                                  

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

  Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2012