Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січень–березень 2012 року 

 

(тис.грн.)

 

Результат від

 операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

–108960,3

6272133,5

–1,7

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3150,0

80025,0

3,9

промисловість

–191049,6

5217945,1

–3,7

будівництво

7040,9

231446,0

3,0

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

–323,9

218592,8

–0,1

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–12330,2

31481,7

–39,2

оптова торгівля і посередництво

в оптовій торгівлі

27647,9

146272,1

18,9

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–15641,6

40839,0

–38,3

діяльність готелів та ресторанів

–145,5

7234,9

–2,0

діяльність транспорту та зв'язку

7396,1

307389,9

2,4

фінансова діяльність

10781,0

42592,0

25,3

операції з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та  надання

послуг підприємцям

54002,3

147896,1

36,5

освіта

2 

2

2

охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

–166,0

3768,3

–4,4

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–5,6

12374,4

___________________  

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/06/2012