Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січень–червень 2012 року 

 

(тис.грн.)

 

Результат від

 операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

–176869,7

13092372,9

–1,4

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

4515,0

169809,0

2,7

промисловість

–365120,7

10430420,6

–3,5

будівництво

5273,0

618260,8

0,9

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

47683,5

772200,9

6,2

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–22849,1

65442,9

–34,9

оптова торгівля і посередництво

в оптовій торгівлі

74058,8

649098,3

11,4

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–3526,2

57659,7

–6,1

діяльність готелів та ресторанів

–452,6

14447,7

–3,1

діяльність транспорту та зв'язку

11635,0

630834,6

1,8

фінансова діяльність

66648,0

182280,0

36,6

операції з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та  надання

послуг підприємцям

52653,7

235167,9

22,4

освіта

2 

2

2

охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

–212,5

9316,5

–2,3

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

103,9

25573,9

0,4

___________________  

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 12/09/2012