Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

за січень–вересень 2012 року 

 

(тис.грн.)

 

Результат від

 операційної

діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

–352059,4

19427507,7

–1,8

у тому числі 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

7294,0

261302,0

2,8

промисловість

–512827,9

15133003,4

–3,4

будівництво

10421,5

1262985,9

0,8

торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

67979,8

1000731,9

6,8

торгівля  автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

–35963,4

102735,9

–35,0

оптова торгівля і посередництво

в оптовій торгівлі

119583,5

792704,9

15,1

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–15640,3

105291,1

–14,9

діяльність готелів та ресторанів

–581,3

21614,8

–2,7

діяльність транспорту та зв'язку

6853,5

979442,7

0,7

фінансова діяльність

18276,0

385926,0

4,7

операції з нерухомим майном,

оренда, інжиніринг та  надання

послуг підприємцям

49887,6

318297,8

15,7

освіта

2 

2

2

охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

221,6

16905,1

1,3

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–61,2

39861,1

–0,2

___________________  

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Сільське господарство, мисливство, лісове господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 30/11/2012