Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2012 році

 

 

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підпри-ємств відповід-ного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього1

7675

9

0,1

314

4,1

7352

95,8

6360

82,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

842

1

0,1

45

5,4

796

94,5

732

86,9

промисловість

1266

5

0,4

142

11,2

1119

88,4

865

68,3

будівництво

1063

– 

22

2,1

1041

97,9

870

81,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

2187

2

0,1

56

2,6

2129

97,3

1930

88,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

237

1

0,4

14

5,9

222

93,7

173

73,0

тимчасове розміщування й організація харчування

241

– 

3

1,2

238

98,8

204

84,6

інформація та телекомунікації

168

– 

3

1,8

165

98,2

146

86,9

фінансова та страхова діяльність

65

– 

3

4,6

62

95,4

49

75,4

операції з нерухомим майном

571

– 

5

0,9

566

99,1

514

90,0

професійна, наукова та технічна діяльність

439

– 

5

1,1

434

98,9

402

91,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

286

– 

13

4,5

273

95,5

229

80,1

освіта

47

– 

– 

47

100,0

32

68,1

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

104

– 

3

2,9

101

97,1

79

76,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

33

– 

– 

33

100,0

30

90,9

надання інших видів послуг

126

– 

– 

126

100,0

105

83,3

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2013