Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2012 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

98286

13975

14,2

46099

46,9

38212

38,9

16188

16,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

11926

…2

…2

…2

…2

3025

25,4

1488

12,5

промисловість

43469

11640

26,8

23442

53,9

8387

19,3

2454

5,6

будівництво

7944

– 

1820

22,9

6124

77,1

2250

28,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

15218

…2

…2

…2

…2

8849

58,1

4626

30,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5766

…2

…2

…2

…2

1624

28,2

527

9,1

тимчасове розміщування й організація харчування

1638

– 

339

20,7

1299

79,3

609

37,2

інформація та телекомунікації

1009

– 

169

16,7

840

83,3

421

41,7

фінансова та страхова діяльність

457

– 

26

5,7

431

94,3

177

38,7

операції з нерухомим майном

2621

– 

269

10,3

2352

89,7

1336

51,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2370

– 

540

22,8

1830

77,2

1093

46,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3563

– 

2135

59,9

1428

40,1

502

14,1

освіта

433

– 

– 

433

100,0

78

18,0

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1064

– 

282

26,5

782

73,5

279

26,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

150

– 

– 

150

100,0

89

59,3

надання інших видів послуг

658

– 

– 

658

100,0

259

39,4

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

 

   

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2013