Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2012 році

 

 

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього1

95825

13974

14,6

46047

48,0

35804

37,4

14656

15,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

11722

…2

…2

…2

…2

2821

24,1

1370

11,7

промисловість

42879

11639

27,2

23423

54,6

7817

18,2

1947

4,5

будівництво

7574

– 

1815

24,0

5759

76,0

2087

27,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14603

…2

…2

…2

…2

8247

56,5

4268

29,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

5641

…2

…2

…2

…2

1509

26,8

488

8,7

тимчасове розміщування й організація харчування

1576

– 

337

21,4

1239

78,6

570

36,2

інформація та телекомунікації

978

– 

169

17,3

809

82,7

394

40,3

фінансова та страхова діяльність

436

– 

26

6,0

410

94,0

169

38,8

операції з нерухомим майном

2506

– 

269

10,7

2237

89,3

1242

49,6

професійна, наукова та технічна діяльність

2236

– 

540

24,2

1696

75,8

1009

45,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3493

– 

2132

61,0

1361

39,0

467

13,4

освіта

420

– 

– 

420

100,0

75

17,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1015

– 

282

27,8

733

72,2

256

25,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

133

– 

– 

133

100,0

72

54,1

надання інших видів послуг

613

– 

– 

613

100,0

242

39,5

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2013