Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами
за видами економічної діяльності у 2012 році

  

 

Усього,

тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього1

38354490,0

10326461,9

26,9

20111482,3

52,4

7916545,8

20,7

2726438,7

7,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

3097738,3

…2

…2

…2

…2

736464,4

23,8

238212,6

7,7

промисловість

15894640,6

6809566,8

42,9

8047005,9

50,6

1038067,9

6,5

215569,2

1,4

будівництво

3326367,8

– 

2152666,0

64,7

1173701,8

35,3

386486,4

11,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12585185,6

…2

…2

…2

…2

3836340,7

30,5

1443043,0

11,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

885146,3

…2

…2

…2

…2

235523,5

26,6

70139,7

7,9

тимчасове розміщування й організація харчування

118250,4

– 

27888,6

23,6

90361,8

76,4

34263,2

29,0

інформація та телекомунікації

87855,6

– 

10254,6

11,7

77601,0

88,3

38948,7

44,3

фінансова та страхова діяльність

984462,8

– 

869012,8

88,3

115450,0

11,7

37455,9

3,8

операції з нерухомим майном

302144,2

– 

81955,2

27,1

220189,0

72,9

118030,7

39,1

професійна, наукова та технічна діяльність

265901,7

– 

57368,0

21,6

208533,7

78,4

76790,1

28,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

691961,6

– 

601430,1

86,9

90531,5

13,1

44621,6

6,4

освіта

19914,8

– 

– 

19914,8

100,0

4929,1

24,8

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

61561,7

– 

21054,6

34,2

40507,1

65,8

6311,2

10,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5895,0

– 

– 

5895,0

100,0

2440,5

41,4

надання інших видів послуг

27463,6

– 

– 

27463,6

100,0

9196,8

33,5

                                 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ і з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності у 2012 році.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2013