Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-березень 2013 року  

(тис.грн.)

 

Результат від операційної   діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

83478,8

4014426,1

2,1

сільське, лісове та рибне господарство

3124,0

78656,0

4,0

промисловість

–25659,9

3060264,0

–0,8

будівництво

–1594,4

283365,1

–0,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

30452,1

193212,4

15,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

7365,6

166183,0

4,4

тимчасове розміщування й організація харчування

–185,0

6618,9

–2,8

інформація та телекомунікації

–230,3

4666,4

–4,9

фінансова та страхова діяльність

–457,9

843,5

–54,3

операції з нерухомим майном

–7535,7

20142,5

–37,4

професійна, наукова та технічна діяльність

471,0

10077,0

4,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

77495,3

185373,3

41,8

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

234,0

5024,0

4,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 18/06/2013