Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-березень 2013 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

–25659,9

3060264,0

–0,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

7717,0

18280,0

42,2

Переробна промисловість

–98066,7

2157595,7

–4,5

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

4074,0

665582,8

0,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–3089,0

59904,0

–5,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

21173,1

290998,5

7,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

–3285,0

234774,0

–1,4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–111783,2

265278,9

–42,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

0,0

0,0

0,0

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–5434,6

424690,8

–1,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–2006,7

24595,2

–8,2

машинобудування

1804,1

174824,9

1,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

–325,0

4139,0

–7,9

виробництво електричного устатковання

–121,0

111132,0

–0,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

3820,1

29543,9

12,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

–1570,0

30010,0

-5,2

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

480,6

16946,6

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

70243,9

847488,5

8,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–5554,1

36899,8

-15,1

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 18/06/2013