order-bottom: 1px solid windowtext; padding-left: 5.35pt; padding-right: 5.35pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm">

105,9

108,3

 

 

 

 

 

 

Одяг і взуття

99,9

92,8

97,7

99,3

99,2

98,7

 

 

 

 

 

 

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива

102,0

102,5

101,8

100,0

118,2

120,4

 

–260218,8

51,6

62912,5

48,4

323131,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–45339,6

59,5

13148,3

40,5

58487,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–4423,0

40,0

718,0

60,0

5141,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

15763,3

55,6

24654,3

44,4

8891,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–181848,5

44,4

3474,8

55,6

185323,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

–41617,4

54,5

15599,0

45,5

57216,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–1981,7

12,5

647,0

87,5

2628,7

машинобудування

114,3

54,5

4366,3

45,5

4252,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

932,3

50,0

2196,3

50,0

1264,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

198,8

80,0

304,8

20,0

106,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

68601,3

55,6

93096,3

44,4

24495,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–5247,5

11,1

300,0

88,9

5547,5

____________

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 18/06/2013