Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-червень 2013 року  

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

171148,1

9422212,1

1,8

сільське, лісове та рибне господарство

5688,0

168002,0

3,4

промисловість

37080,8

6677852,3

0,6

будівництво

5417,4

1089271,8

0,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

75869,6

764152,9

9,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2461,7

340450,1

0,7

тимчасове розміщування й організація харчування

–514,3

13992,6

–3,7

інформація та телекомунікації

–2,5

9103,6

фінансова та страхова діяльність

–5584,4

9244,9

–60,4

операції з нерухомим майном

–16644,6

42129,0

–39,5

професійна, наукова та технічна діяльність

1009,0

20392,0

4,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

65912,4

275671,9

23,9

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

455,0

11949,0

3,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/08/2013