Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами промислової діяльності

за січень-червень 2013 року  

(тис.грн.)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

37080,8

6677852,3

0,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

13684,0

38710,0

35,4

Переробна промисловість

47115,1

5192761,7

0,9

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

21412,9

2046977,6

1,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

4080,0

122112,0

3,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

40844,7

643117,3

6,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

207997,0

539766,7

38,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

82214,6

947818,8

8,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

1300,0

59314,4

2,2

машинобудування

4546,5

337341,2

1,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

10131,5

52614,2

19,3

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

1362,2

45178,7

3,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

80303,8

1341553,4

6,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

9791,9

104827,2

9,3

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/08/2013