Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

за видами промислової діяльності

за січень-червень 2013 року

(тис.грн.)

              

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

–229438,1

54,4

305493,6

45,6

534931,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

11533,0

66,7

14738,0

33,3

3205,0

Переробна промисловість

–307424,8

57,1

178955,3

42,9

486380,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–61958,8

56,8

23057,7

43,2

85016,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–5548,0

53,3

2118,0

46,7

7666,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

28536,2

61,1

46079,2

38,9

17543,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

–345839,4

44,4

8808,6

55,6

354648,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

64613,0

63,6

71593,0

36,4

6980,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–1291,0

62,5

2610,0

37,5

3901,0

машинобудування

–1258,2

45,5

8896,8

54,5

10155,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

3730,8

50,0

5543,8

50,0

1813,0

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

1

1

1

1

1

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

493,4

60,0

964,0

40,0

470,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

75878,3

55,6

111198,3

44,4

35320,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–9424,6

11,1

602,0

88,9

10026,6

____________

1Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/08/2013