Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

за видами економічної діяльності

 за січень-вересень 2013 року  

(тис.грн.)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень

 рентабельності

 (збитковості), %

Усього1

117928,5

15617778,1

0,8

сільське, лісове та рибне господарство

8681,0

260387,0

3,3

промисловість

84071,5

9681862,2

0,9

будівництво

20029,3

3063362,1

0,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

12479,5

1086624,6

1,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-88,7

513884,0

тимчасове розміщування й організація харчування

1005,4

21366,1

4,7

інформація та телекомунікації

317,1

13505,2

2,3

фінансова та страхова діяльність

9854,3

101686,6

9,7

операції з нерухомим майном

32323,2

69894,3

46,2

професійна, наукова та технічна діяльність

2048,0

419556,0

0,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

57618,7

364058,0

15,8

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

914,0

21592,0

4,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

надання інших видів послуг

_______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/11/2013